Prima reuniune a Comitetului de coordonare operațional în cadrul proiectului „Clase bilingve francofone”

Semnarea, la 2 septembrie curent, a unei Convenții de parteneriat sixpartite de redinamizare a claselor bilingve francofone în instituțiile de învățământ secundar general din R. Moldova a permis instituirea unei noi guvernanțe politice și operaționale în cadrul proiectului. Iar vizita ministrului de externe al Franței Jean-Yves Le Drian și cea a reprezentantului Organizației Internaționale a Francofoniei (OIF) pentru țările din Europa Centrală și de Est, Éric Poppe, la Chișinău, învederează faptul că statul francez și instituțiile internaționale își doresc relansarea și fortificarea colaborărilor cu R. Moldova pe dimensiunea francofoniei.

În acest context, la 16 septembrie, a avut loc prima reuniune a Comitetului de coordonare operațional din cadrul proiectului „Clase bilingve francofone”, cu participarea reprezentanților celor 6 parteneri, semnatari ai noii Convenții – Emmanuel Samson, responsabil al Centrului Regional Francofon pentru Europa Centrală și Orientală (CREFECO), OIF; Marc Ivarra, prim consilier, consilier de cooperare și acțiune culturală, Ambasada Franței în R. Moldova; Emmanuel Skoulios, director al Alianței Franceze din Moldova; Claudia Vișan, responsabil pentru Proiecte, formare, guvernanță și cercetare, Agenția Universitară a Francofoniei; Daniela Tîrsînă, consultant principal, Ministerul Educației și Cercetării al R. Moldova; și Grigore Butucea, Institutul Diplomatic de la Chișinău, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al R. Moldova –, responsabililor de clase bilingve din fiecare instituție de învățământ membră a proiectului, reprezentanților directorilor, elevilor și părinților.

În calitatea mea coordonator de proiect și moderator al reuniunii, am prezentat situația la zi a claselor bilingve găzduite de cele 8 licee din țară („Gheorghe Asachi” și „Mihai Eminescu” din Chișinău, „Ion Luca Caragiale” din Orhei, „Mihail Sadoveanu” din Hâncești, „Mihai Eminescu” din Bălți, „Constantin Stere” din Soroca, „Vasile Alecsandri” din Ungheni și „Ioan Vodă” din Cahul), am trecut în revistă necesitățile, problemele cu care acestea se confruntă și am discutat cu echipa operațională despre activitățile planificate în beneficiul cadrelor didactice (burse de mobilități internaționale, formări) și ajutorul ce urmează a fi oferit de parteneri în materie de expertiză pedagogică, noi formări pentru profesorii de FLE și cei de DNL, conceperea și publicarea unor suporturi de curs ș.a.

Acest eveniment, mult așteptat de breasla pedagogică, dar și de elevii și părinții lor din liceele implicate în proiect, a dat startul unei noi etape în evoluția de mai departe a dispozitivului. De altfel, Comitetul de coordonare operațional este o premieră în istoria proiectului. În cei 23 de ani de existență a claselor bilingve francofone, nu a existat decât un singur comitet, cel de pilotaj politic.

Actualmente, în republică, există 134 de clase bilingve francofone și 3605 de elevi care studiază limba franceză aprofundat și 4 discipline non-lingvistice în franceză: matematica, fizica, chimia și biologia. Cea mai mare filieră bilingvă francofonă din țară este la Liceul „Gheorghe Asachi” din capitală și numără anual peste 1100 de elevi și peste 25 de cadre didactice.

La première réunion du comité de pilotage opérationnel des classes bilingues francophones s’est tenu le 16 septembre à Chisinau. Les représentants des six partenaires, signataires d’une nouvelle convention qui a permis la mise en place d’une gouvernance politique et opérationnelle du dispositif, le coordinateur du projet, les responsables des classes bilingues des 8 établissements visés par le projet et les représentants des proviseurs, des élèves et des parents d’élèves se sont réunis au Lycée « Gheorghe Asachi » pour faire le bilan de l’année scolaire 2020-2021, présenter la situation à la rentrée 2021-2022 et discuter des actions à planifier au bénéfice des enseignant(e)s de FLE et de DNL et des élèves afin de redynamiser les classes bilingues. Les partenaires – Ministère de l’Éducation et de la Recherche de Moldavie, Ambassade de France en Moldavie, Alliance Française de Moldavie, Organisation internationale de la Francophonie, Agence universitaire de la Francophonie et Ministère des Affaires étrangères et de l’Intégration européenne de Moldavie – se sont engagés à soutenir les lycées bilingues dans leurs démarches éducatives par l’octroi des bourses de mobilité à l’étranger, formation initiales et continues des professeurs, expertises pédagogiques, amélioration du curriculum, aide à la conception et publication des supports de cours, promotion et visibilité du dispositif, etc.

Actuellement, il existe 134 classes bilingues francophones et 3605 élèves, accueillis par 8 lycées moldaves répartis sur 7 centre régionaux (Chisinau, Balti, Soroca, Ungheni, Orhei, Hincesti et Cahul).

Ghenadie Râbacov

„Educația zidește punți ce unesc trecutul cu prezentul și prezentul cu viitorul”.

You may also like...