Evenimente

Prevederi legale şi normative în prezentarea/editarea publicaţiilor de autor

Marţi, 8 mai, Ghenadie Râbacov a participat la lucrările Atelierului naţional Prevederi legale şi normative în prezentarea/editarea publicaţiilor de autor şi instituţionale, care s-a desfăşurat în Sala de lectură Nr. 3 Filologie romano-germanică ULIM. Evenimentul a fost organizat de Departamentul Informaţional Biblioteconomic ULIM (DIB), Camera Naţională a Cărţii (CNC) şi Centrul Editorial ULIM în cadrul ediţiei a 4-a a Salonului Scientia.

Atelierul s-a adresat directorilor institutelor de cercetare, decanilor, şefilor de catedră, autorilor de publicaţii, responsabililor de ediţii, şi a avut ca scop cunoaşterea prevederilor legale privind editarea lucrărilor instituţionale şi de autor, îmbunătăţirea acestora, precum şi asigurarea prezenţei lucrărilor în sistemele informaţionale naţionale şi internaţionale.

Programul Atelierului