Poziția UTA față de Proiectul „Regulamentului de organizare și desfășurare a examenului de autorizare a traducătorilor și/sau interpreților”, elaborat de Ministerul Justiției al RM

În atenția Ministerului Justiției al Republicii Moldova

 

POZIȚIA UNIUNII TRADUCĂTORILOR AUTORIZAȚI DIN MOLDOVA

față de Proiectul Regulamentului de organizare și desfășurare a examenului de autorizare a traducătorilor și/sau interpreților, elaborat de Ministerul Justiției al RM în vederea modificării Legii nr. 264 din 11 decembrie 2008 cu privire la statutul, autorizarea și organizarea activității de interpret și traducător în sectorul justiției.

 

Uniunea Traducătorilor Autorizați din Moldova a consultat și analizat proiectul Regulamentului de organizare și desfășurare a examenului de autorizare a traducătorilor și interpreților. În urma dezbaterilor purtate cu membrii U.T.A., constatăm următoarele:

  1. Aplicanții pentru autorizarea de traducător/interpret trebuie necesarmente să fie titularii unei diplome de licență sau masterat în științe umanistice, specialitatea Limbi moderne și calificarea traducător-referent sau traducător-interpret. Nu oricine cunoaște una sau mai multe limbi străine poate fi un traducător profesionist. Înainte de a deveni autorizat, un traducător trebuie să parcurgă o serie de cursuri și examinări. Calitatea traducerii, prioritară în exercitarea profesiei respective, se bazează pe un spectru larg de cunoștințe lingvistice și extralingvistice, pe cunoașterea în profunzime a limbii-sursă și a limbii-țintă, inclusiv a aparatului terminologic, expresiilor, figurilor de stil, jargonului sau a dialectelor, necesitând determinare, flexibilitate, cât și capacitatea de asimilare rapidă a anumitor concepte. Sunt competențe pe care le poate avea doar persoana care face facultatea de limbi străine, filiera traducere. Prin urmare, studiile în traducere sunt obligatorii. U.T.A. solicită revizuirea pct. 7, subptc. 3) din Cap. II. Organizarea examenului, care este confuz și subestimează formarea traducătorilor, discreditând în același timp meseria de traducător, pe cât de frumoasă și captivantă, pe atât de grea și nu îndeajuns de apreciată. Nu putem admite ca un absolvent al unei specializări în traducere să fie pus pe picior de egalitate cu un specialist în pedagogie sau în drept, cunoscător de limbi străine. Asemenea acțiuni nu duc decât la sporirea cantității și diminuarea calității, aidoma strategiilor vetuste, de sorginte sovietică.
  2. Ținând cont de experiența traducătorilor/interpreților autorizați, membri U.T.A., care activează în baza legii din 2008, putem conchide, că doar un candidat cu studii în traducere, pregătit serios pentru această profesie, cu intenții ferme de a profesa în domeniu, posedă capacitățile și competențele necesare și dă dovadă de abilități de comunicare, confidențialitate, punctualitate, rigurozitate, etc. Numeroși candidați au obținut autorizația Ministerului doar de dragul documentului, fiindcă atunci când una din instituțiile judiciare enumerate în Regulament dorește să invite un traducător autorizat pentru prestarea unor servicii, din sutele de candidați aproape nimeni nu este disponibil. Vom aminti cazul cetățenilor arabi, cărora MJ al RM le-a conferit certificatul de autorizare, însă niciunul dintre aceștia nu activează pe teritoriul republicii. Cum rămâne atunci cu obligația traducătorilor şi interpreților autorizați de a răspunde la solicitările instantelor judecătorești şi ale organelor de urmărire penală? Odată cu introducerea registrelor de prestare a serviciilor de traducere și interpretare, ce va necesita e evidență sistematică, corectă și minuțioasă, trierea candidaților trebuie să se facă strict pe criterii de meritocrație și profesionalism.
  3. În vederea asigurării transparenței examinării candidaților, solicităm MJ, ca în componența Comisiei de atestare şi disciplină și a Comisiei de contestare să fie incluși și membri U.T.A., care pledează pentru calitate și eficiență, având în membership personalități notorii în domeniu, cu renume național și internațional.
  4. Considerăm că este absolut incorect de a oferi doar o singură șansă de resusținere a examenului de autorizare celor care au picat din prima încercare (pct. 44 din Cap. III. Desfășurarea examenului: „În cazul în care solicitantul nu a susținut examenul de atestare, el poate fi admis în mod repetat o singură data la examen, după achitarea unei noi taxe de participare”). O asemenea stipulare în regulament obstrucționează dorința candidaților de a avansa și a se perfecționa în permanență pentru a deveni un traducător bun. Cunoaștem că examenele de atestare, în special cele pentru interpretariat, care sunt 6 la număr și foarte dificile, necesită o pregătire serioasă. Nu putem interzice persoanelor care într-adevăr doresc să presteze servicii de traducere să mai participe la examen. Trebuie să oferim șanse tinerilor și să promovăm învățarea pe parcursul întregii vieți. Cazurile în care unii nu susțin examenul din prima încercare se explică și prin faptul, că majoritatea instituțiilor care formează traducători nu sunt dotate cu laboratoare de traducere simultană. Dreptul de a candida pentru autorizația de traducător ar trebui lăsat la discreția aplicantului.
  5. Recomandăm înlocuirea sintagmei „limba de stat”, care este o calchiere din rusă государственный язык, cu sintagma limba oficială, româna (a se vedea pct. 22, 23), cunoașterea căreia trebuie să fie condiția sine qua non pentru dreptul de a depune dosarul și a se înscrie la examenul de atestare.

 

U.T.A. este deschisă spre o colaborare fructuoasă cu MJ al RM și își asumă responsabilitatea, ca în timpul apropiat, să (re)demarare o serie de formări continue pentru traducătorii și interpreții din țară, prin organizarea de seminarii, training-uri, cursuri pentru tinerii specialiști. Consiliul de administrare U.T.A. și întreaga echipă, de comun acord cu MJ și în strică conformitate cu legislația în vigoare, va contribui astfel al monitorizarea și transparentizarea muncii prestate de traducători/interpreți.

 

În speranța că veți lua în considerare recomandările formulate, Vă rugăm să agreați expresia înalte noastre considerații.

 

În numele Uniunii Traducătorilor Autorizați din Moldova,

Inesa FOLTEA, președinte, master în filologie

Ghenadie RÂBACOV, vicepreședinte, drd.

 

Vezi AICI proiectul Regulamentului cu privire la organizarea şi desfăşurarea examenului de autorizare a traducătorilor şi/sau interpreţilor

You may also like...