Evenimente

Performanța în evaluarea școlară și elevul performer, o formare în stil socratic

Succesele și problemele întâmpinate în desfășurarea procesului educațional într-un an pandemic fără precedent, realizarea orelor în strictă conformitate cu planul-cadru al MECC și proiectările de lungă durată, reușita școlară a elevilor, diseminarea de bune practici de predare /învățare în condițiile actualei pandemii de COVID-19 și alte subiecte au fost dezbătute, astăzi, în cadrul primei ședințe din 2021, de către cadrele manageriale și didactice din Familia lui „Socrate”, instituție de învățământ ce pune în capul mesei omenescul, profesionalismul și performanța.

Rapoartele prezentate de șefii Comisiilor metodice au scos în evidență vocaţia pedagogică şi trăsăturile ce formează imaginea unui Dascăl demn de numele, erudiția și curajul lui Socrate. În ciuda unor vremuri complicate pentru întreaga omenire, echipa Liceului a reușit să organizeze varii și importante acțiuni in praesentia și la distanță, de la lecții publice, ateliere informative, la evenimente științifico-didactice, traininguri și activități cultural-artistice, demonstrând că, și în asemenea condiții, un profesor autentic, împreună cu elevii săi, poate să producă și să consume performanță.

Dacă tot am menționat de mai multe ori performanța, acesta a fost termenul-pivot al zilei. Or, la „Socrate”, ședințele consiliilor profesorale nu sunt doar informative, ci mai ales formative și colaborative. Întreaga oaste de pedagogi a beneficiat și de un training cu tema Performanța în evaluarea școlară, un subiect de maximă actualitate pentru toți actorii implicați în educație. Inegalabilul formator, distinsul coleg, dr. hab., conf. univ. Adrian Ghicov, director adjunct pentru calitatea studiilor, ne-a delectat cu informații teoretice valoroase și experiențe practice unice. Împreună am discutat despre designul procesului evaluativ, conceptul de performanță în raport cu cel de competență, despre elementele formulei pedagogice a performanței, despre fenomenul elevului performer și despre fericirea în sala de clasă. De asemenea, am pus în discuție relevanța, credibilitatea, concludența, autenticitatea, actualitatea și consistența, elemente ce alcătuiesc validitatea evaluării. Și, bineînțeles, ne-am adresat și întrebarea: Unde greșim atunci când evaluăm?

„Cireașa de pe tort” a formării a fost exercițiul în echipă ce a constat în elaborarea unui profil de personalitate al profesorului-evaluator pentru sec. al XXI-lea, ținând cont de tendințele educaționale și standardele docimologice de moment și acel du-te vino între școala cu prezență fizică și școala online în care am intrat de la izbucnirea pandemiei.

Câteva concluzii esențiale pot fi formulate la sfârșitul unei zile marcate de bucuria împlinirii profesionale:

  • Un demers de evaluare performant presupune trăirea deplină a vieții după un standard de excelență. susține valorificarea energiilor umane superioare din rezervorul imens al omenescului și realizează formarea elevului din perspectiva devenirii lui ca om.
  • Pedagogia evaluării în sec. al XXI-lea prezumă că succesul școlar se măsoară nu în raport cu reușitele globale, ci în raport cu reușita fiecărui elev.