Masă rotundă in memoriam Profesorului universitar Petru Roșca

Luni, 29 septembrie, în Sala de lectură Filologie romano-germanică ULIM, s-a desfășurat o masă rotundă cu genericul Perene sunt căile Profesorului, consacrată activității didactico-științifice și personalității regretatului profesorului universitar, doctor habilitat Petru Roșca (1936-2011), șef catedră în perioada 2001-2003.

Colegii de breaslă, discipolii, studenții de la secțiile de filologie franceză și spaniolă au omagiat opera extraordinarului pedagog și om de știință, depănând amintiri din anii petrecuți alături de cel care acum 3 ani s-a strămutat la cele veșnice.

Evenimentul a fost organizat de Catedra Filologie Romanică ce poartă astăzi numele regretatului profesor, în colaborare cu Departamentul Informațional Biblioteconomic, care a pregătit o expoziție a publicațiilor semnate de Petru Roșca și a prezentat un material valoros de conținut biblio-metric pe marginea operei sale științifice.

În cadrul mesei rotunde am lansat câteva idei care, sper, să fie materializate cât mai curând posibil, și anume scoaterea la lumina tiparului a manuscriselor savantului Petru Roșca, rămase încă nepublicate, traducerea lucrărilor sale științifice în alte limbi, organizarea, în 2016, a unui eveniment științific ce ar consemna 80 de ani de la nașterea renumitului savant.

Profesorul Petru Roșca a fost și va rămâne o personalitate complexă, cu pronunţate calităţi polivalente, filolog de excepţie cu un ataşament necondiţionat şi o abnegaţie deosebită faţă de meseria pe care a profesat-o cu fidelitate. Activitatea laborioasă pe tărâmul pedagogic, în care şi-a instrumentat viaţa şi pentru care s-a consacrat, a fost şi ea una inedită. A scris multe şi impunătoare monografii, manuale şi articole ştiinţifice. A fost un înflăcărat patriot al neamului românesc și un gardian al limbii române contribuind la triumful adevărului științific. În pofida vitregiilor sorţii, a ştiut să înfrunte numeroase impedimente, păstrându-şi calmul şi dând pilde de tenacitate, speranţă, bărbăţie şi dăruire de sine.

În calitatea mea de discipol al regretatului profesor, mărturisesc că am manifestat o simpatie aparte fată de personalitatea-i unică prin originalitatea sa inconfundabilă. I-am admirat în toată plenitudinea vigoarea, spiritul doct, firea-i analitică debordantă, temperamentul echilibrat şi pansiv, bunătatea-i nesecată, profunzimea şi clarviziunea.

Pentru mine profesorul Petru Roșca a fost cartea de nobleţe, altarul împrejurul căruia toţi ne adunam cu inimi iubitoare pentru a primi lumină, căldură, înțelepciune.

Veșnică să-i fie amintirea și pomenirea.

You may also like...