Evenimente

Partenariats éducatifs franco-moldaves

Les perspectives d’échanges scolaires et de partenariats éducatifs franco-moldaves ont été mises en discussion aujourd’hui lors d’une réunion en ligne avec l’équipe de professeurs du lycée « Jean Moulin » (Langon, France) et celle du lycée « Ion Luca Caragiale » (Orhei, République de Moldavie).

L’évènement a été honoré par la participation et le soutien affirmé de Son Excellence, Madame Corina Calugaru, Ambassadrice de la République de Moldavie en France.

Les enseignants ont partagé leurs expériences en termes de projets et ouverture à l’international et ont convenu sur un plan d’action à présenter prochainement.

Un accord de jumelage entre les deux établissements sera bientôt signé et donnera le coup d’envoi à plusieurs activités : leçons de FLE et sciences par visioconférence, cours mutualisés, projets d’arts plastiques, projets ciblés sur la vie démocratique à l’école avec la contribution des instances représentatives des élèves, mobilités des professeurs et des élèves, etc.

Je remercie vivement l’Ambassade de la République de Moldavie en France pour cette belle initiative et pour son soutien précieux dans la pérennisation des classes bilingues francophones et l’impulsion de l’enseignement /apprentissage du français dans les lycées moldaves !

Je remercie également Mme la Secrétaire Iulia Miaun ; le proviseur de lycée « Jean Moulin », M. Jean-Pierre Pinto ; l’actuelle et l’ancienne proviseures du lycée « Ion Luca Caragiale », Mme Galina Melenciuc et Mme Maria Chislaru-Masnic pour leur désir à faire vivre le français et la francophonie en Moldavie !

Et, bien sûr, un grand merci à tous les professeurs pour leur travail de qualité et pour leur collaboration fructueuse !

Perspectivele unor schimburi școlare și parteneriate educaționale dintre Franța și R. Moldova au fost discutate astăzi în cadrul unei reuniuni online cu echipele de profesori de la Liceul „Jean Moulin” din Langon și Liceul „Ion Luca Caragiale” din Orhei.

Evenimentul a fost onorat de participarea Excelenței Sale, Doamna Corina Călugăru, Ambasadorul R. Moldova în Franța, care și-a exprimat sprijinul plenar în procesul de redinamizare și perenizare a claselor bilingve francofone, dar și pentru tot ceea ce înseamnă învățământ în limba franceză.

Cadrele didactice și-au împărtășit experiențele în ceea ce privește proiectele internaționale și au convenit asupra unui plan de acțiuni ce urmează a fi discutat și aprobat.

Un acord de înfrățire între cele două instituții de învățământ va fi semnat în curând, ceea ce va face posibilă implementarea mai multor activități: desfășurarea unor lecții de franceză DNL în comun, proiecte axate pe democrația în școală, proiecte de artă plastică, mobilități în ambele sensuri ș.a.

Adresez sincere mulțumiri Ambasadei R. Moldova în Franța pentru această frumoase inițiativă, pentru ajutorul acordat în augmentarea calității predării în limba franceză în liceele cu clase bilingve și pentru deschiderile europene!

Mulțumiri cordiale Dnei Secretar Iulia Miaun; directorului Liceului „Jean Moulin”, dlui Jean-Pierre Pinto; actualului și fostului director al Liceului „Ion Luca Caragiale” din Orhei, Doamnelor Galina Melenciuc și Maria Chișlaru-Mașnic pentru dorința de a păstra elanul francofon și dragostea pentru limba franceză în instituție!

Și, bineînțeles, un mulțumesc aparte tuturor Dascălilor pentru o colaborare de excepție și pentru munca nobilă!