O primă apariție editorială: Lansarea cărții „Caiete de traductologie”

Ieri, de ziua mea de naștere, în cadrul evenimentului științifico-literar cu genericul Pledoarie pentru (auto)traducere, a avut loc lansarea cărții mele Caiete de traductologie /Cahiers de traductologie /Cahiers of Translation Studies, o primă producție științifică care sper să fie de un real folos atât specialiștilor în domeniu, studenților de la toate ciclurile universitare cât și celor interesați și dornici să cunoască problemele de actualitate din lumea traducerilor. Cartea este structurată în două părți, fiecare parte conținând 8 articole, iar fiecare articol având la bază o serie de idei-forță, ce vin să complementeze conținutul cercetărilor în sfera (auto)traducerii.

DSCN8798

Inovația științifică, potrivit opiniei prof. univ. dr. Ana Guțu, care a prefațat lucrarea, rezidă în:

  • investigarea unor subiecte încă neelucidate în spațiul românesc, de ex. autotraducerea;
  • elucidarea disparității de opinii privind istoria și geneza traducerii autoricești;
  • scoaterea în evidență a activității celor mai prolifici autotraducători din lume, acordând o atenție sporită spațiului românesc, spațiu în care practic nu s-au realizat cercetări în acest domeniu;
  • propunerea, în premieră, a unei clasificări originale a autotraducerilor, în funcție de diferite principii și criterii (10 criterii de clasificare și 28 de tipuri);
  • identificarea unui set de antinomii proprii doar exercițiului de autotraducere;
  • abordarea practicii autotraductive din perspectivă tridoctrinară: teoria sensului (D. Seleskovitch și M. Lederer), teoria semiotică (Ch. Pierce) și psihanaliza (J. Lacan);
  • Lucrarea propune concepte și termeni noi ca bilingvismul sinergetic, contaminație lingvică, adopție lingvică, subiect traductizant, literatură biglosică, ș.a., concepte ce iradiază din talentul, erudiția și preocupările intelectuale ale autorului.

Vezi AICI Cuprinsul și Prefața Caietelor de traductologie.

Am fost onorat de prezența distinsului savant în domeniul filologic, conducătorul științific al tezei mele de doctorat, Profesorul Ana Guțu, căreia îi adresez sincere și profunde mulțumiri pentru sprijinul, îndrumările și sfaturile valoroase oferite în realizarea acestor studii.

Mulțumirile mele se îndreaptă și către poeta și criticul literar, Doamna Lidia Grosu, pentru o prezentare amplă a cărții și implicarea Domniei sale în circulația, pe celălalt mal al Prutului, a unor traduceri poetice realizate de umila mea persoană.

A fost o onoare să-mi prezint rezumatul studiilor de doctorat axate pe fenomenul autotraducerii în prezența renumitului poet, prozator, traducător, istoric literar Leo Butnaru, membru al Uniunii Scriitorilor din RM și Președintele Filialei Chișinău a Uniunii Scriitorilor din România.

Evenimentul, organizat la inițiativa Departamentului Informațional Biblioteconomic și a Facultății de Litere ULIM, a cuprins și o sesiune de comunicări cu participarea cadrelor didactice din cadrul instituției și din afara ei.

Activitatea a culminat cu un mini-recital de cântece patriotice românești, susținut de interpretul Valeriu Mocanu și un recital din poezia tradusă de subsemnatul, prezentat de studenții de la Litere.

Vezi AICI Programul manifestării

Vezi știrea și pe http://ulim.md.

 

Mulțumesc tuturor celor care au găsit timp să-mi transmită, în aceste zile, atâtea gânduri frumoase face to face, pe Facebook, în mesaj privat sau prin SMS. 

Aduc sincere mulțumiri celor care de-a lungul timpului au apărut în viața mea, și mai ales celor care au ales să și rămână! 
Mulțumesc scumpei Mame, Icoana sfântă a vieții mele, care este mereu alături și se roagă neîncetat pentru binele meu!
Mulțumesc Universității Libere Internaționale din Moldova, care m-a lansat în viață și unde mă simt fericit și găsesc teren propice pentru a crea și Dascălilor mei dragi care m-au format și ghidat pe parcursul acestor ani.
Mulțumesc colegilor mei de la Facultate și tuturor studenților care îmi fac viața mai frumoasă și mai interesantă.

You may also like...