Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate

Abordări și metodologii de predare, formarea şi dezvoltarea competenţelor lingvistice, proiectarea şi dezvoltarea curriculară, predarea limbilor străine în funcţie de vârstă şi niveluri de competenţă, provocări şi dificultăţi în procesul de traducere, dificultăți legate de (meta)limbajele specializate, direcții actuale de cercetare în studiile de lingvistică și literatură – acestea și alte axe tematice au format programul ediției a IV-a a Conferinței științifice internaționale online in memoriam Tamara Matei, desfășurate în zilele de 16 și 17 aprilie curent.

Tema din acest an a fost Noi tendințe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învățământului la cerințele pieței muncii.

În cadrul acestei conferințe am prezentat o comunicare cu titlul Traducerea auctorială: motivații și implicaţii socio-culturale intra- și extratextuale, care este parte a cercetării doctorale consacrate fenomenologiei autotraducerii.

Evenimentul a fost organizat de Departamentul de Limbă Engleză și Limbă Franceză Specializată, Facultatea de Litere, Universitatea de Stat, în parteneriat cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova și a reunit cadre didactice şi cercetători ştiinţifici din învăţământul universitar și pre-universitar din ţară şi  din străinatate.

Ghenadie Râbacov

„Educația zidește punți ce unesc trecutul cu prezentul și prezentul cu viitorul”.

You may also like...