Noi tendințe în cercetarea traductologică, dezbătute la Facultatea de Litere ULIM

Un nou seminar de traducere s-a derulat la ULIM pe 21-22 octombrie, având drept generic Rolul traducerii în predarea /învățarea limbilor străine. La eveniment au participat profesori și cercetători din 6 țări (Franța, Canada, Ucraina, Federația Rusă, România și Republica Moldova), care și-au adus contribuţia pentru optica pragmatică a traducerii prin comunicări variate şi originale.

La acest seminar am prezentat o comunicare cu titlul Autotraducerea: dileme conceptuale și criterii de clasificare, concepută în baza tezei de doctorat axată pe fenomenologiei autotraducerii.

Am vorbit despre diferența și asemănarea între traducerea auctorială și traducerea alografă, aplicând ipoteza mavrodiană cu privire la (non)simulacru, despre relația între textul inițial și cel autotradus și, cu riscul de a genera opinii mai mult sau mai puţin pozitive, am încercat să disec puţina informaţie pe care am identificat-o în sursele teoretice consacrate tipologiei scrierilor bilingve şi traducerii autoricești şi să propun principii și criterii de clasificare a autotraducerilor, elaborând astfel arborescenţa propriei mele clasificări.

În cadrul prezentărilor de carte, mi-a facut o deosebită plăcere să vorbesc despre o nouă apariție editorială semnată de prof. univ. dr. Ana Guțu, conducătorul tezei mele de doctorat. Este vorba despre Eseuri traductologice, o lucrare ce învederează o activitate laborioasă a unui savant de talia lui Jean-René Ladmiral sau Claude Hagège și tratează probleme importantisime de traducere literară și tehnică precum axa normatemică și pragmatemică în traducere, antinomiile traducerii, exegeza literară, evaluarea calității traducerii, comunicarea interculturală și erudiția traducătorilor, bilingvismul, diglosia și poligloția ș.a.

Evenimentul a inclus de asemenea câteva ateliere tematice și un master class în traducere.

Organizatorii manifestării au fost Institutul de Cercetări Filologice și Interculturale și Catedra Filologie Romanică „Petru Roșca” ULIM, în parteneriat cu Universitatea „Spiru Haret” din București.

Vezi AICI Programul seminarului

You may also like...