Modelul ULIM-ist de formare a traducătorilor-interpreți, în centrul atenției facultăților filologice din țară

Universitatea Liberă Internațională din Moldova a fost întotdeauna un model demn de urmat pentru multe instituții de învățământ superior din țară. Prin filosofia sa educațională și cooperarea interuniversitară, atât la nivel național cât și internațional, ULIM a devenit un model de performanță academică și un promotor al excelenței și inovației în educație și cercetare. Facultatea de Litere nu este o excepție. În cei 23 de ani de activitate în serviciul societății, această structură a devenit o veritabilă fortăreață pe firmamentul filologic autohton. Modelul ULIM-ist de formare a traducătorilor, inspirat din marile școli în domeniu din Franța, Spania, Germania ș.a. state europene, a devenit unul de referință în republică. Tot mai des, traducători debutanți și profesioniști, cadre didactice și studenți de la universitățile moldave solicită training-uri și formări în traducere și interpretariat de conferință.

Vineri, 28 octombrie, un grup de studenți și cadre didactice de la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți (USARB) au beneficat de un atelier practic de traducere simultană, animat de subsemnatul. Aceștia au avut posibilitatea să se familiarizeze cu metodologia de formare a traducătorilor-interpreți, elaborată și aplicată de Catedra Filologie Romanică „Petru Roșca”. Tinerii au avut de asemenea ocazia să se simtă în postura de interpret de conferință și să practice în cabinele cu care sunt dotate laboratoarele facultății.

Training-ul se înscrie în planul de acțiuni organizate de Centrul de Reușită Universitară al ULIM, în parteneriat cu Centrul de Reușită Universitară al USARB.

You may also like...