(Meta)limbajele specializate și documentarea terminologică multilingvă din perspectiva practicii traductive

Astăzi, la Universitatea Liberă Internațională din Moldova, s-a desfășurat Conferința științifico-practică cu participare internațională (Meta)limbajele specializate și documentarea terminologică multilingvă din perspectiva practicii traductive, la care au participat specialiști în domeniu, traducători terminologi, profesori universitari, lectori, practicieni și studenți din Republica Moldova (ULIM, Universitatea de Stat, Institutul de Relații Internaționale din Moldova, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „N. Testemițanu”) și din străinătate (Universitatea „Petre Andrei” și Universitatea „Apollonia” din Iași, România; Universitatea Națională „Academia de Drept din Odesa”, România).

În cadrul ședinței plenare am prezentat o intervenție cu titlul L’autotraduction – phénomène culturel et créateur universel, realizată în baza tezei de doctor.

Lucrările conferinței au continuat cu o expoziție și prezentări de volume apărute sub egida Institului de Cercetări Filologice și Interculturale ULIM, apoi în ateliere conform programului.

Evenimentul a fost organizat de Catedra Filologie Romanică „Petru Roșca” și Centrul de Reușită Universitară, în colaborare cu ICFI și cu sprijinul Antenei Chișinău a Agenției Universitare a Francofoniei.

***

Aujourd’hui, à l’ULIM, s’est déroulé la Conférence théorico-pratique à participation internationale Les (méta)langages spécialisés et la documentation terminologique multilingue dans la perspective de la pratique traductive. Lors de la séance plénière j’ai présenté mon intervention intitulée L’autotraduction – phénomène culturel et créateur universel.

L’événement a été organisé par le Département de Philologie Romane „Petru Rosca” et le Centre de réussite universitaire, en collaboration avec l’Institut de Recherches philologiques et interculturelles et avec le support de l’Antenne de Chisinau de l’AUF.

Vezi AICI Programul Conferinței și Rezumatele intervențiilor

Ghenadie Râbacov

„Educația zidește punți ce unesc trecutul cu prezentul și prezentul cu viitorul”.

You may also like...