Mândru că sunt Român!

Acum 98 de ani, la 27 martie, Sfatul Țării a votat unirea Basarabiei cu România. După Basarabia, au urmat alte provincii, ca la 1 decembrie 1918, la Alba Iulia, să fie creată România Mare.

România Mare a dat istoriei și culturii noastre cele mai luminate minți, care au știut să-și concentreze eforturile pentru prosperarea statului român reîntregit și afirmarea identității românești. Din păcate inima românească a sângerat când a fost tăiată în mod laș de sabia blestematului pact Ribbentrop-Molotov.

Astăzi, la Chișinău, s-a desfășurat cel mai mare marș unionist. Am scandat „Unire!”  Unire în cuget și-n simțiri, unire în extirparea răului, unire în readucerea acasă a adevărului istoric, unire întru libertatea și propășirea națiunii românești!

Felicitări tuturor Românilor! Unirea se va produce, indiferent de faptul dacă vor sau nu veneticii. Unirea se va produce, fiindcă așa vrea Dumnezeu! Istoria nu poate fi arsă și nu poate fi dată uitării! După o suferință de secole va veni și bucuria nemărginită a tuturor celor care respiră românește!

A fi român este o stare de spirit, un mod de a simţi. Sunt mândru că sunt român și simt românește! Și voi spune acest lucru până în ulima zi a vieții mele.

You may also like...