Evenimente

Limbă, istorie, cultură, tradiții și spiritualitate pe ambele maluri ale Prutului

Una dintre datoriile sfinte pe care le avem noi, românii de pretutindeni, ține de răspândirea adevărului istoric, de păstrarea și promovarea neîncetată a limbii, culturii naționale, portului și tradițiilor populare, adevărate comori ale neamului românesc. Și tot nouă, de rând cu profesorii și învățătorii, ne revine nobila misiune de a transmite mai departe generațiilor tinere această ladă cu zestre ce aparține unui popor măreț.

Despre aceste lucruri, dar și despre varii acțiuni desfășurate la nivel local și regional pentru a menține aprinsă flamura românismului au discutat invitații de onoare la masa rotundă cu tema Limbă, istorie, cultură, tradiții și spiritualitate pe ambele maluri ale Prutului: Igor Șarov, Ministrul Educației, Culturii și Cercetării al R. Moldova (MECC); Ana Guțu, Ministru Secretar de Stat al Departamentului pentru Relația cu R. Moldova (D.R.R.M.) și Excelența Sa Daniel Ioniță, Ambasadorul României la Chișinău. Evenimentul, moderat de Mariana Marin, șefa cabinetului MECC, a dat startul săptămânii Dialogului pedagogic fără frontiere din cadrul Academiei de Vară a cadrelor didactice cu genericul Viitorul educației este Astăzi.

Ministrul Igor Șarov a vorbit despre redeschiderea școlilor în condiții totalmente noi, revenirea treptată în sălile de clasă și provocările la început de an de studii, prioritară rămânând a fi sănătatea dascălilor, a personalului auxiliar și a elevilor. Totodată, domnia sa a trecut în revistă realizările și proiectele derulate în sprijinul limbii române și a valorificării istoriei pe ambele maluri ale Prutului. Ajutorul României acordat în materie de educație – mobilități academice, burse de studii, școli și grădinițe reconstruite și modernizate, autobuze pentru școlari ș.a. – este unul extrem de valoros și trebuie cunoscut de toată lumea.

Ana Guțu a salutat comunitatea academică românească în contextul trecerii la o nouă normalitate, punând accentul pe necesitatea imperioasă a contactului prezențial dintre elev și profesor. Doamna Secretar de Stat, lingvistul care a făcut dreptate limbii române în R. Moldova prin sesizarea adresată Curții Constituționale în 2013, a scos în evidență veșnica luptă pentru limba română de la revenirea ei la veșmântul latin și până astăzi. Profesorul ne-a invitat să reflectăm în ce măsură limba română este la ea acasă în RM, în ce măsură vorbim și scriem corect nu doar în actele oficiale, ci și pe rețelele sociale. Povara educației lingvistice pentru limba română, afirmă pe bună dreptate Ana Guțu, a căzut și continuă să cadă pe umerii profesorilor care modelează identitatea românească a tinerilor.

După mesajul de salut plin de înțelepciune, optimism și încurajare, a urmat o prezentare scurtă a D.R.R.M, creat prin Hotărârea de Guvern 137 din 17 februarie 2020. Participanții la masa rotundă au luat cunoștință de cadrul legal în baza căruia funcționează D.R.R.M., atribuțiile sale principale în domeniul cooperării, colaborarea departamentului cu Ministerul Afacerilor Externe și Institutul Cultural Român, rolul comitetului interministerial pe care-l prezidează și convoacă Secretarul de Stat. De asemenea, au fost prezentate organigrama D.R.R.M., programele de finanțare în domeniile cultură, educație, mass-media, spiritualitate și tradiție, societate civilă; prioritățile pentru 2020, programe de colaborare transfrontalieră, acțiunile realizate de la înființare până în prezent ș.a. O atenție sporită este acordată creării unei hărți interactive RM – România cu ilustrarea tuturor finanțărilor și ajutoarelor oferite de statul român. Dna Ana Guțu a punctat și beneficiile inițiativei „Hai să dăm mână cu mână”, a parteneriatelor și a acordurilor de înfrățire dintre localitățile din cele două state românești.

Ambasadorul Daniel Ioniță și-a axat intervenția pe dilemele identitare în RM, politizarea subiectului limbii române care trebuie lăsat în exclusivitate pe seama oamenilor de știință, pe educație și știință, domeniile prin care vom reuși să trecem peste criza generată de actuala pandemie. În viziunea sa, școlile trebuie să se orienteze spre creșterea unor generații de cetățeni responsabili care să fie în măsură să înțeleagă, să descopere și să găsească soluții pentru viitor.

A fost un adevărat deliciu intelectual să particip la o excepțională prelegere oferită de conducătorul meu științific la doctorat și reprezentanți ai ministerului care simt românește.