Educatie

Lecție publică la Liceul teoretic „Mihai Viteazul” din Chișinău

Astăzi, 26 martie, am susținut o lecție publică la Liceul Teoretic „Mihai Viteazul” din capitală. Tema prelegerii a fost Francofonia, Românii și latinitatea și a fost destinată elevilor din clasele a X-a – XII-a, fiind consacrată Zilelor Francofoniei, sărbătorite în întreaga lume în a doua jumătate a lunii martie.

Le-am vorbit liceenilor despre originea și semnificația cuvântului „francofonie”, despre drapelul francofoniei și simbolistica acestuia, despre limba franceză ca limbă a culturii și democrației, despre franceza ca limbă de suflet a tuturor Românilor.

Francofonia în spațiul românesc are rădăcini adânci, este una spirituală și alimentată de valori și idealuri sacre, Românii și Francezii fiind uniți prin latinitate.

Oricare ar fi datele statistice și pronosticurile vizavi de poziția limbii franceze în raport cu alte limbi de circulație internațională, ea va rămâne:

  • o limbă literară de prestigiu, o limbă riguroasă a filosofiei și a științei și o limbă a invențiilor și aplicațiilor tehnice;
  • limba oficială a democrației;
  • limba celei de-a IV-a puteri industriale, agricole și comerciale – Franța.

Prezervarea și promovarea unei francofoniei active în Republica Moldova rămâne a fi calea de acces privilegiată la universalitate, la marea cultură și civilizație francofonă.

Lecția a fost urmată de un concurs de civilizație și un mic program artistic pregătit de studenții anului I de la Facultatea de Litere ULIM, secția filologie franceză.

Elevii au fost de asemenea familiarizați cu viața universitară a studenților ulimiști, activitatea Catedrei Filologie Romanică „Petru Roșca” și activitatea Centrului de Reușită Universitară ULIM.

Evenimentul a fost organizat în parteneriat cu Biblioteca „Ovidius”.

 

***

Le 26 mars j’ai donné une leçon publique au Lycée théorique «Mihai Viteazul» de Chisinau. La conférence, intitulée La Francophonie, les Roumains et la latinité, a été destinée aux élèves en classe de terminale et a été consacrée aux Journées de la Francophonie.

Les lycéens ont appris plus de choses sur l’étymologie et la signification du mot «francophonie», le drapeau de la francophonie et sa symbolique, le français comme langue de la culture, de la diplomatie, de l’amour, le français comme «langue du cœur» de tous le Roumains.

La préservation et la promotion d’une francophonie active en République de Moldavie sera toujours la voie d’accès privilégiée à l’universalité, à la grande culture et civilisation francophone, aux grandes valeurs de l’humanité.

La conférence a été suivie d’un concours de civilisation et un petit programme artistique organisé par les étudiants en I-ière année de la Faculté des Lettres de l’ULIM.

L’événement a été organisé en partenariat avec la Bibliothèque «Ovidius».