Leçon en mémoire d’Umberto Eco

Le monde littéraire et scientifique est en deuil. Vendredi soir, l’immense intellectuel et humaniste universel, Homme de toutes les langues et de toutes les cultures, Umberto Eco, qui souffrait d’un cancer depuis longtemps, a succombé à cette terrible maladie.

Aujourd’hui, dans le Centre de réussite universitaire de l’ULIM, les étudiants de la Faculté des Lettres ont rendu hommage à leur écrivain préféré lors d’une leçon dédiée à son activité de romancier, professeur, linguiste, philosophe, sémioticien, traductologue. Ils ont fait des travaux de fouille documentaire pour apprendre davantage sur la vie, la création géniale et l’œuvre d’Eco, qui, comme s’est exprimé le ministre français des Affaires étrangères Jean-Marc Ayrault, «a incarné et perpétué le génie de l’Europe».

Les étudiants ont eu des interventions sur la biographie du savant, sa polyglotie, les postulats de sa philosophie et sémiotique, science dont il est considéré comme l’un des pionniers. Ils ont analysé le roman «Le Nom de la rose», devenu un bestseller mondial, mais également son fameux ouvrage «Dire presque la même chose – Expériences de traduction». À la fin de la leçon les jeunes ont organisé un remue-méninge axé sur les aphorismes de l’écrivain.

Avec Umberto Eco, le monde entier a perdu un érudit d’une rare finesse, un sémiologue hors pair, un romancier de haut vol, un grand francophile.

R.I.P.

***

Lumea literaturii și a științei este în doliu. Vineri seara, reputatul intelectual și umanist universal, Personalitate a tuturor limbilor și culturilor, Umberto Eco, a trecut la cele veșnice, pierzând lupa împotriva cancerului.

Astăzi, în Centrul de Reușită Universitară de la ULIM, studenții Facultății de Litere au adus omagiu scriitorului preferat în cadrul unei lecții consacrate activității sale de romancier, profesor, lingvist, filosof, semiotician, traductolog. Tinerii s-au documentat din varii surse pentru a afla mai multe lucruri despre viața, creația genială și opera lui Eco, care, după cum s-a exprimat ministrul Afacerilor Externe al Franței, dl Jean-Marc Ayrault, „a incarnat și perpetuat geniul Europei”.

Studenții au prezentat comunicări referitoare la biografia savantului, poligloția sa, postulatele filosofiei sale și semioticii, știință a cărui pionier este considerat. Au analizat romanul „Numele trandafirului”, devenit un bestseller mondial, dar și faimoasa lucrare „A spune cam același lucru. Experiențe de traducere” (în italiană „Dire quasi la stessa cosa. Esperienze di traduzione”). La sfârșitul lecției, tinerii au organizat un brainstorming axat pe aforismele scriitorului.

Odată cu plecarea în eternitate a lui Umberto Eco, lumea a pierdut un erudit de o rară finețe, un semiolog nepereche, un romancier de înaltă ținută, un mare francofil. Va rămâne mereu Europeanul care a definit și marcat cultura secolului al XX-lea şi cea de la începutul secolului al XXI-lea.

R.I.P.

You may also like...