Lecţie publică în limba franceză la Liceul român-francez „Gheorghe Asachi” din Chişinău

La 19 noiembrie Ghenadie Râbacov a ţinut o lecţie publică în limba franceză pentru elevii Liceului român-francez „Gheorghe Asachi” din capitală.

Lecţia a fost consacrată Zilei internaţionale a studenţilor şi a avut drep generic „Astăzi liceean, mâine student”. Liceenii au fost familiarizaţi cu cele mai importante aspecte ale vieţii studenţeşti, cu oferta educaţională a Facultăţii de Litere ULIM în general şi a Catedrei Filologie Romanică „Petru Roşca” în special. Aceştia au avut ocazia să discute cu un grup de studenţi ulimişti care le-au făcut o incursiune în activităţile francofone organizate la ULIM şi i-au invitat la o serie de manifestări desfăşurate în cadrul Centrului de Reuşită Universitară.

Evenimentul a fost organizat în colaborare cu Biblioteca „Ovidius”. Doamna Natalia Ghimpu, care a reprezentat această structură biblioteconomică, a făcut o prezentare a clubului „Cafe litteraire”, care întruneşte, în şedinţe lunare, tineri talentaţi din şcolile şi universităţile din Chişinău şi care este condusă de Gh. Râbacov.

***

Le 19 novembre M. Ghenadie Râbacov a dispensé une leçon publique en français pour les élèves du Lycée roumain-français «Gheorghe Asachi» de Chisinau.

La leçon a été consacrée à la Journée internationale des étudiants et a eu comme titre «Aujourd’hui lycéen, demain étudiant». Le public a été familiarisé avec les aspects les plus importants de la vie étudiante, avec l’offre éducative de la Faculté des Lettres de l’ULIM en général et du Département de Philologie Romane et de la Filière Francophone «Gestion et administration des entreprises» en particulier. Les lycéens ont eu l’occasion de discuter avec un groupe d’étudiants de l’ULIM, qui ont fait une incursion dans les manifestations francophones organisées dans notre université et les ont invités à participer aux activités déroulées dans le cadre du Centre de réussite universitaire.

L’événement a été organisé en collaboration avec la Bibliothèque «Ovidius». Mme Natalia Ghimpu, qui a représenté cette structure bibliothéconomique, a fait une présentation du «Café littéraire», club présidé par M. Gh. Râbacov qui, chaque mois, réunit des jeunes talentueux de Chisinau.

You may also like...