Le « poivre et sel » de la communication en milieu professionnel: vers un modèle inspiré de l’art de l’acteur

La toxicité du milieu de communication qui empeigne notre société influence considérablement notre activité professionnelle et nos relations avec les proches, les collègues et les chefs.

L’atelier auquel j’ai participé aujourd’hui a mis en lumière des moyens pratiques destinés à détoxifier la communication au travail, par le prisme des stratégies propres à l’art théâtral.

J’ai eu la chance de faire connaissance avec Monsieur Ioan Pop-Curseu, professeur à la Faculté de Théâtre et Télévision de l’Université Babes-Bolyai de Cluj-Napoca, Roumanie, un excellent spécialiste en l’art de l’acteur aussi bien qu’en communication verbale et non-verbale. L’interactivité et les improvisations théâtrales avec l’implication des étudiants francophones venus des universités moldaves membres de l’AUF m’a poussé à changer un peu mon point de vue sur ce que c’est l’excellence pédagogique. Ce qui est le plus important dans le métier d’un enseignant c’est de promouvoir le meilleur en chaque individu. Il faut embrasser une pédagogie qui ne médiatise pas les manques, mais valorise les acquis.

Malgré toutes les théories sur les relations humaines, la simplicité de la présentation de soi, la bienveillance, l’ouverture de l’esprit et la confiance en soi, dont nous sommes les artisans, constituent le « poivre et sel » d’une communication efficace et de la réussite professionnelle.

L’atelier Communication en milieu professionnel. Vers un modèle inspiré de l’art de l’acteur a été organisé par l’Antenne de Chisinau de l’AUF, en collaboration avec le Département de philologie romane « Petru Rosca » de l’ULIM et s’inscrit dans le projet « Insertion professionnelle ».

***

154208

Toxicitatea mediului de comunicare de care este îmbibată societatea de astăzi influențează considerabil activitatea noastră profesională și relațiile noastre cu apropiații, colegii și șefii.

Atelierul de care am beneficiat astăzi la ULIM a scos la lumină unele căi practice de detoxificare a comunicării la locul de muncă prin prima unor strategii și tehnici specifice artei actoricești.

Am avut onoarea să-l cunosc pe Domnul Ioan Pop-Curșeu, profesor la Facultatea de Teatru și Televiziune, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, România, un specialist de mare calibru atât în domeniul actoriei, cât și în comunicarea verbală și cea non-verbală. Domnia sa are două titluri de doctor în științe (Universitatea din Geneva, 2007; Universitatea „Babes-Bolyai”, 2011). Este autorul volumelor Nu știe stânga ce face dreapta. Doua eseuri despre șovăielile gândirii critice (2004; Premiul pentru debut al revistei Cuvântul), Baudelaire, la plural (2008; Premiul pentru eseu al Uniunii Scriitorilor din România, filiala Cluj) și Vasile Bologa (1859-1944). Studiu monografic (2010). A publicat de asemenea cronici și articole în reviste de cultură ca ApostrofTribunaSteauaVatra. Ioan Pop-Curseu semneaza mai multe traduceri din franceza în română, între care ăi lucrarea capitală a lui Gilles Deleuze, Cinema 1. Imaginea-miscare (2012, în colaborare).

Interactivitatea și improvizațiile teatrale cu implicarea studenților francofoni, reprezentanți ai universităților din țară membre ale AUF, mi-a schimbat un pic punctul de vedere în ceea ce privește măiestria pedagogică. Primordialitatea meseriei de Dascăl rezidă în faptul de a promova ceea ce este mai bun în fiecare elev/student. Pedagogia ar trebui să valorizeze talentele, fără a mediatiza lipsurile și nereușitele.

În pofida tuturor teoriile despre relațiile umane, simplitatea și naturalețea prezentării de sine, bunăvoința, spiritul de deschidere către dialog și încrederea în propriile forțe reprezintă „sarea și piperul” unei comunicări eficiente și a reușitei profesionale.

Atelierul Comunicarea în mediul profesional: spre un model inspirat din actorie a fost organizat de Antena AUF din Chișinău, în colaborare cu Catedra Filologie Romanică „Petru Roșca” ULIM.

You may also like...