Leçon publique sur la traduction littéraire, dispensée par M. Jean-Louis Courriol, professeur des Universités Lyon 3 (France) et Pitesti (Roumanie)

Lundi, 21 octobre, dans le Centre de réussite universitaire de l’ULIM, les professeurs et les étudiants de la Faculté des Lettres en filière traduction ont eu la belle occasion de participer à une leçon publique dispensée par M. Jean-Louis Courriol, Docteur d’Etat, professeur à l’Université «Jean Moulin» Lyon III de France, Président de l’Institut «Liviu Rebreanu» de Recherches en traduction littéraire et simultanée de l’Université de Pitesti (Roumanie), celui qui a traduit en français L. Rebreanu, M. Sorescu, M. Eminescu, Z. Stancu, C. Petrescu et d’autres, ayant ainsi exporté et internationalisé la littérature roumaine.

Le célèbre traducteur, promoteur de l’idée que tout est traduisible, a parlé de son expérience, des difficultés et contraintes de la traduction littéraire qui est sa passion et la seule modalité qui permet de connaître les cultures et de transmettre des valeurs proches mais séparées par les langues.

La leçon a été suivie de questions/réponses sur les problèmes-clés de la traduction littéraire, signalés par M. Jean-Louis Courriol et sa collègue Mme Florica Ciodaru-Courriol, professeure et traductrice.

***

Luni, 21 octombrie, în Centrul de Reușită universitară ULIM, profesorii și studenții Facultății de Litere de la secția „Traducere”, au avut o ocazie inedită de a participa la o lecție publică consacrată traducerii literare, susținută de renumitul Jean-Louis Courriol, profesor la Universitatea „Jean-Moulin” Lyon III din Franța, Profesor asociat la Universitatea din Pitești (România), Președintele Institutului internațional „Liviu Rebreanu” de Cercetare în traducere literară și simultană, traducător în franceză al operelor lui L. Rebreanu, M. Sorescu, M. Eminescu, Z. Stancu, C. Petrescu ș.a.

Celebrul traducător, promotor al ideii că totul poate fi tradus,a vorbit despre bogata sa experiență, dificultățile și constrângerile traducerii literare, care este pasiunea sa și singura modalitate de a asigura o cunoaștere reciprocă a culturilor și de a transmite valori apropiate, dar despărțite de limbi.

Lecția a fost urmată de întrebări/răspunsuri legate de problemele cheie ale traducerii literaturii belles lettres, probleme semnalate de Dl Jean-Louis Courriol și colega Domniei Sale, Dna Florica Ciodaru-Courriol, de asemenea profesoară și traducătoare.

Vezi AICI un Interviu recent cu dl Jean-Louis Courriol, realizat de Marta Petru și publicat în „Apostrof”, Revista Uniunii Scriitorilor din România – Anul XXIV, 2013, Nr. 9 (280)

You may also like...