Lansări de carte în cadrul Salonului „Scientia”, ULIM

Pentru al optulea an consecutiv, Departamentul Informațional Biblioteconomic ULIM organizează, în perioada aprilie – mai, Salonul „Scientia”, în cadrul căruia sunt prezentate cele mai valoroase publicații științifice realizate de profesorii de la toate facultățile, editate atât sub egida ULIM cât și la importante edituri din afara țării. În această perioadă iubitorii de carte se pot delecta printre standurile amenajate în Sala de lectură polivalentă nr. 2 și pot lua parte la varii manifestări organizate de DIB în colaborare cu facultățile.

Astăzi au fost (re)lansate o serie de monografii semnate de cadrele didactice de la Facultatea de Litere și ediții ale revistelor „Intertext” și „La Francoplyphonie”, care au văzut lumina tiparului în anul academic 2015-2016. Printre cei mai prolifici cercetători din acest an se numără prof. univ. dr. Ana Guțu, prof. univ. dr. hab. Ion Manoli, conf. univ. dr. Victor Untilă, conf. univ. dr. Iurie Krivoturov și umila mea persoană, care este autor a două lucrări: Metodologia cercetării și profesionalizării (îndrumar pentru studenți, coordonatori de practică și conducători științifici) și Caiete de traductologie /Cahiers de traductologie /Cahiers of Translation Studies (culegere de articole pe tema traducerii și autotraducerii în trei limbi: română, franceză și engleză, care reflectă și o bună parte din studiul realizat la doctorat).

De mai mulți ani la rând, Facultatea de Litere își menține poziția de lider în cercetarea științifică universitară, iar meritul aparține personalului științifico-didactic de înaltă calificare, care depune o necontenită trudă în dezvoltarea universitară și valorificarea patrimoniului științific.

You may also like...