International Conference in Applied Ethics and Integrity in Doctoral Conduct and Research

I had the chance to participate in the International Conference in Applied Ethics and Integrity in Doctoral Conduct and Research, organized on 4-5 November 2022 by Stefan cel Mare University of Suceava in partnership with European Network for Academic Integrity (ENAI) and LUMEN Research Center in Social and Humanistic Sciences.

Academic writing & ethical publishing, key elements of research integrity, academic dishonesty, and borderline of plagiarism – these are some topics that were covered in the plenary sessions.

During doctoral student session I presented my research project entitled “Self-translation, a double-edged sword in the World’s Galaxy of Languages”.

Am participat la Conferința internațională de Etică Aplicată și Integritatea în conduita și cercetarea doctorală, organizată de către Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava în parteneriat cu Rețeaua Europeană pentru Integritate Academică și Centrul de Cercetări Socio-Umane LUMEN, în perioada 4-5 noiembrie 2022.

Evenimentul s-a desfășurat într-un format hibrid, cu sesiuni în limbile engleză și română, și va consta din două secțiuni dedicate eticii aplicate și integrității în conduita și cercetarea doctorală. În cadrul secțiunii consacrate cercetării doctorale am prezentat o comunicare cu titlul Autotraducerea, o „armă” cu tăișuri duble în galaxia mondială a limbilor.

Ghenadie Râbacov

„Educația zidește punți ce unesc trecutul cu prezentul și prezentul cu viitorul”.

You may also like...