Inovaţie în materie de cercetare ştiinţifică studenţească la Facultatea de Litere ULIM

Fenomen omniprezent şi indispensabil, traducerea contribuie la evoluția omenirii și progresul unei societăți, asigurând, în același timp, comunicarea între indivizi care sunt parte a unor sisteme lingvistice şi culturale diferite.

Arta de a traduce reprezintă mult mai mult decât transferul unui mesaj dintr-o limbă în alta, este un demers de comunicare interculturală și interdisciplinară, care depășește limitele tehnice, gramaticale și lingvistice. Prin traducere, fie ea literară, specializată sau orală, nu se transmit doar informații, ci și impresii, senzații capabile să genereze reacții din partea receptorului sau să declanșeze procese gânditoare care să ducă la acțiuni.

Precizia, fidelitatea față de sens, respectarea rigorilor gramaticale sunt esențiale pentru calitatea traducerii, dar deseori e necesară și o adaptare culturală la particularitățile publicului-țintă, iar documentul sursă uneori prezintă varii ambiguități și imperfecțiuni, ceea ce creează dificultăți și constrângeri pentru traducători, mai ales în cazul celor debutanți.

Urmând ideile directoare expuse, în data de 30 noiembrie, la ULIM, am organizat o conferinţă ştiinţifică studenţească interuniveristară cu genericul Arta traducerii din perspectivă interdisciplinară şi interculturală. Studenţii de la Litere, ghidaţi de dascălii lor, au dezbătut următorii vectori de cercetare: traducere și limbaje specializate, terminologie și monitorizare documentară multilingvă, procedee tehnice în traducere, terminotică, traducere literară și aspecte lingvoculturologice, interpretariat și comunicare interculturală, didactica traducerii. Prin aceste dezbateri, tinerii de la ULIM şi Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi şi-au adus contribuţia la profilarea unor noi perspective şi practici care să vizeze elucidarea obstacolelor în actul de traducere și să propună soluții pentru înlăturarea acestora.

Evenimentul a beneficiat de prezenţa conf. univ. dr. Vlad Chirinciuc, vicerector pentru relaţii internaţionale, a conf. univ. dr. Inga Stoianova, decanul interimar al Facultăţii de Litere şi a dnei Inesa Foltea, Preşedinta Uniunii Traducătorilor Autorizaţi din Moldova.

În cadrul şedinţei plenare a conferinţei am susţin

ut o lecţie publică cu tentă ştiinţifico-aplicativă. Le-am vorbit viitoriilor traducători despre accesul deschis la informaţia ştiinţifică şi le-am prezentat o serie de baze de date internaţionale, motoare de căutare şi reviste on-line, surse electronice credibile, pe care atât cercetătorii debutanţi cât şi cei experimentaţi le pot consulta fie în scrierea articolelor ştiinţifice, proiectelor de licenţă, tezelor de masterat şi doctorat, fie în elaborarea comunicărilor ştiinţifice.

Pentru actuala sesiune ştiinţifică am coordonat 9 lucrări ştiinţifice ale studenţilor din anii II şi III. Participarea studenţilor din anul terminal a fost obligatorie. Aceştia au avut sarcina de a face o analiză minuţioasă a materialului teoretic pe care l-au selectat, structurat şi inclus în primul capitolul al lucrării de licenţă, pe care o concep în baza stagiului profesional de traducere. Următoarea etapă: colectarea materialului factologic pentru realizarea capitolului practic. În semestrul II al anului universitar curent, va fi organizată o conferinţă de totalizare a stagiilor de practică.

Această inovaţie în materie de cercetare ştiinţifică studenţească, aplicată la Facultatea de Litere, îşi propune să sprijine studenţii în parcursul lor educaţional şi ştiinţific şi să încurajeze implicarea tinerilor în varii proiecte de cercetare. Astfel, pe parcursul anului academic, catedrele vor desfăşura mai multe ateliere şi lecturi ştiinţifice pe subiecte de interes major pentru studenţi. Tinerii pot veni cu propuneri şi sugestii!

Vezi AICI Programul conferinţei studenţeşti

Consultă Prezentarea PPT a lecţiei publice Accesul la informaţia ştiinţifică: baze de date, motoare de căutare şi reviste on-line.

Vezi AICI ştirea reflectată pe pagina web ULIM

You may also like...