Francophonie

Inițierea unor parteneriate francofone durabile dintre mediul preuniversitar și cel universitar

Am discutat astăzi cu Dna Daniela Pojar, prorector pentru probleme financiare și relații internaționale la Universitatea Tehnica a Moldovei (UTM), Dna Nina Putuntean, specialist principal pe programe internaționale, responsabil de proiecte francofone, Dna Daniela Istrati, responsabil al Filierei Francofone „Informatică” din cadrul Facultății Calculatoare, Informatică și Microelectronică UTM, și cu Dna Cristina Enicov, președinta Asociației Profesorilor de Limbă Franceză din Moldova, despre modalitățile de asigurare a continuității parcursului educațional francofon al tinerilor, în special al celor din clasele bilingve.

Ne dorim antrenarea elevilor și studenților în acțiuni comune, atractive și practice, colaborarea cu mediul de afaceri și revigorarea științelor exacte predate în limba franceză cu sprijinul partenerilor internaționali.

Redinamizăm francofonia prin inițierea unor parteneriate durabile dintre mediul preuniversitar și cel universitar.