Inițiative în domeniul traducerilor

Prezenta pagină regrupează inițiativele, propunerile și reacțiile mele la schimbările survenite pe piața traducerilor din Republica Moldova dar și propria viziune în ceea ce privește problemele cu care se confruntă traducătorii și interpreții din cauza unei legislații defecte și precare în domeniu.

Timp de 15 ani am activat în calitate de cadru didactic, fiind autor de programe și titular al cursurilor practice de traducere specializată, traducere literară, traducere automată, interpretare de conferințe etc., iar timp de 7 ani am deținut funcțiile de atașat cultural și vicepreședinte al Uniunii Traducătorilor Autorizați din Moldova (UTA).

Traducătorul în RM: batjocură sau notorietate? (ianuarie 2018)

Demers în adresa Ministerului Justiției: Propunerile UTA privind augmentarea calității serviciilor de traducere și interpretariat în RM (octombrie 2017)

Cum e să fii traducător și/sau interpret în Republica Moldova? (septembrie 2017)

Impozitarea muncii prestate de traducătorii și interpreții autorizați: aspecte constrângătoare ale legislației actuale (februarie 2017)

PRO sau CONTRA autorizației de traducător? (februarie 2017)

Poziția Uniunii Traducătorilor Autorizați din Moldova față de Proiectul „Regulamentului de organizare și desfășurare a examenului de autorizare a traducătorilor și/sau interpreților”, elaborat de Ministerul Justiției al RM (iulie 2016)

Despre stagiile profesionale și entuziasmul tinerilor, extirpat de lehamitea și superficialitatea angajatorilor (noiembrie 2015)

Atelier de dezbateri „Despre traducere și traducători în contextul integrării europene” (decembrie 2014)

Workshop „Legalizarea traducerilor și certificarea notarială a documentelor oficiale” (aprilie 2014)

Seminarul internaţional „Dezvoltarea abilităţilor manageriale şi de lucru în echipă”, organizat de UTA (noiembrie 2011)