Inaugurarea Săptămânii ULIM

Astăzi, în Centrul de Reușită Universitară (CRU), am inaugurat Săptămâna ULIM, care cuprinde un ciclu de evenimente organizate în perioada 16-23 octombrie de Catedra Filologie Romanică „Petru Roșca”, în colaborare cu CRU, Departamentul Informațional Biblioteconomic și Institutul de Cercetări Filologice și Interculturale.

Cu acest prilej, profesorii și studenții francofoni de la facultățile ULIM și-au adresat mesaje de felicitare, urându-se multă sănătate, cutezanță, tenacitate și forțe pentru a „plămădi” noi personalități și a făuri o lume academică de invidiat, aspirând spre noi și noi culmi.

Tinerii ulimiști s-au bucurat de prezența Doamnei Roxana Țurcanu, Responsabila Antenei din Chișinău a Agenției Universitare a Francofoniei, care le-a vorbit despre inițierea unui proiect important între ULIM și Antenă și numeroasele oportunități de obținere a burselor pentru stagiile profesionale și mobilitate academică oferite de Biroul Europa Centrală și Orientală (BECO) a AUF în anul 2016.

În discursul său de salut, reprezentanta AUF a apreciat înalt activitatea CRU din cadrul ULIM, calificându-l drept unul dintre cele mai dinamice și prolifice din ECO.

După deschiderea solemnă a Săptămânii ULIM, marcată și prin onorarea imnului instituției, studenții Facultății de Litere au desfășurat o activitate culturală cu genericul „Cunoaște-ți universitatea”, aducând un omagiu familiei ULIM printr-un recital de poezie, cântece și o serie de concursuri. La final câteva grupuri de studenți au compus câte un catren în limba franceză, exprimându-și apartenența la ULIM într-o manieră poetică și plină de admirație.

Pentru a vizualiza programul manifestărilor organizate de catedră în perioada 16-23 octombrie accesează link-ul

***

Aujourd’hui, dans le Centre de réussite universitaire (CRU), nous avons inauguré la Semaine de l’ULIM, comprenant une série d’événements organisés les 16-23 octobre par le Département de philologie romane, en collaboration avec le CRU, le Département de Bibliothéconomie et l’Institut de recherches philologiques et interculturelles.

Les étudiants francophones de toutes les facultés ont eu l’occasion de discuter avec Madame Roxana Turcanu, Responsable de l’Antenne de Chisinau de l’AUF, qui a parlé du lancement d’un nouveau projet entre l’ULIM et l’Antenne.

Dans son discours de salut, la représentante de l’AUF a mentionné que le CRU de l’ULIM compte parmi les plus dynamiques et prolifiques de la région Europe Centrale et Orientale.

Après l’ouverture officielle les étudiants de la Faculté des Lettres ont déroulé une activité culturelle consacrée à leur université. Ils ont adressé des messages de félicitation à leurs professeurs et collègues, ils ont récité des poèmes, chanté des chansons françaises et composé des poèmes en hommage à l’ULIM.

Pour voir le programme de toutes les actions organisées dans la période 16-23 octobre cliquez ICI.

You may also like...