Atitudine,  Traducere

Impozitarea muncii prestate de traducătorii și interpreții autorizați: aspecte constrângătoare ale legislației actuale

În scopul elucidării incongruențelor între legislația actuală în domeniul traducerii și realitatea cu care se confruntă traducătorii în exercitarea activității lor profesionale, Uniunea Traducătorilor Autorizați din Moldova (U.T.A.) a lansat un apel către toți membrii, privind inițierea unor runde de dezbateri pe probleme de stringentă actualitate pentru cei ce profesează în domeniul respectiv, meseria și arta traducerii constituind o practică pe cât de frumoasă și captivantă, pe atât de dificilă și nu îndeajuns de apreciată.

Primul subiect – Impozitarea muncii prestate de traducătorii și interpreții autorizați: aspecte constrângătoare ale legislației actuale – a fost dezbătut astăzi în cadrul unei mese rotunde organizate în incinta Ministerului Justiției al Republicii Moldova. Conducerea U.T.A. și membrii acesteia, traducători și interpreți autorizați din țară, reprezentanți ai Ministerului Finanțelor și Ministerului Justiției au încercat să găsească răspunsuri la întrebările îngrijorătoare ale practicienilor, apărute ca urmare a intrării în vigoare a Legii nr. 281 din 16.12.2016 cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative, în special a articolelor referitoare la impozitarea veniturilor persoanelor ce-și desfășoară activitatea în sectorul justiției.

În calitatea mea de vicepreședinte al Uniunii, am salutat colegii și i-am încurajat să se facă auziți, fiindcă vocea lor este puternică și are un rol hotărâtor. Împreună suntem o forță și putem schimba lucrurile, chiar dacă pe alocuri legislația în vigoare este carențială. Suntem maeștri ai cuvântului, uniți în jurul unui ideal comun, cel al calității și profesionalismului, înscris cu litere de aur în meseria traducerii, considerată de Umberto Eco limbă a Europei.

U.T.A., prin nobila-i misiune de a proteja drepturile membrilor săi, va depune toate eforturile pentru a ameliora legislația și a pregătit, în acest sens, o serie de evenimente și formări continue cu caracter național și internațional. Acest lucru a fost confirmat și de președinta Inesa Foltea.

Reprezentanții ministerelor de resort au venit cu un set de argumente și au explicitat anumite aspecte legislative ce țin de munca prestată de traducători. Cu toate acestea, o serie de chestiuni rămân a fi neelucidate. În consecință, Consiliul de Administrare U.T.A. va înainta noi demersuri asupra următoarelor probleme:

  • Impozitarea mult prea mare de 18% a venitului încasat de traducătorii autorizați ce activează în domeniul juridic; specificarea cheltuielilor deductibile și non-deductibile pentru traducătorul /interpretul autorizat.
  • Declarația pe venit anuală, formatul acesteia, modalitatea de plată a persoanelor fizice.
  • Metodologia implementării serviciilor fiscale electronice și cea de prezentare a rapoartelor în versiune electronică.
  • Necesitatea eliberării unui bon fiscal de prestare a serviciilor de traducere și contabilizarea responsabilă a acțiunilor întreprinse.
  • Aplicarea sau non-aplicarea taxelor locale prevăzute de Codul Fiscal ș.a.

Impunerea unei impozitări de 18% pentru exercițiul traducătoricesc, în opinia mea, nu înseamnă altceva decât punerea la zid a traducătorilor, într-un stat cancerigen din punct de vedere sistemic care pare să încurajeze la maxim exodul de intelect.

U.T.A. își propune să devină organizația care să apere concret interesele traducătorilor și să militeze pentru valorificarea muncii lor. Cu toții de dorim servicii de calitate și multă dăruire din partea traducătorilor, însă calitatea cere și o lege funcționabilă, lipsită de orice atingere adusă celor ce contribuie, zi de zi, la săvârșirea actului comunicării. Cei ce îngrădesc drepturile traducătorilor-interpreți, refuză traducerea și, prin urmare, refuză actul comunicării.