Evenimente

Facultatea de Litere ULIM – lider national în formarea traducătorilor-interpreți

Globalizarea, care atinge cote maxime pe anumite segmente societale, aduce cu sine noi provocări atât pentru mediul educațional cât și cel de afaceri. Studii recente au demonstrat că acest fenomen transformă traducătorii în specialiști foarte solicitați.

Ținând cont de evoluțiile explozive în sferele educației și muncii, Catedra Filologie Romanică „Petru Roșca” din componența Facultății de Litere, ULIM, a lansat, în anul universitar precedent, un ciclu de seminarii informative, training-uri, cluburi de dezbateri, etc. în beneficiul studenților, pentru a-i ajuta să perceapă mai bine importanța studiilor universitare, a stagiilor de practică și a-i pregăti pentru piața muncii.

Aceste acțiuni vor continua și pe parcursul anului academic în curs. Un prim eveniment a fost Conferința științifică studențească cu genericul Traducătorul față în față cu tehnologiile ultramoderne: beneficii și riscuri, organizată la Facultatea de Litere, în data de 11 octombrie. Evenimentul a avut o conotație dublă, fiind Zilei Internaționale a Traducătorilor și aniversării a 24-a de la fondarea Universității Libere Internaționale din Moldova. Studenții și-au prezentat rezultatele cercetărilor și studiilor de caz realizate în materie de tehnologizare a activității de traducere, terminotică, interpretariat ș.a.

Manifestarea a constituit, totodată, o ocazie în plus de a dialoga cu mediul de afaceri în scopul facilitării inserției absolvenților noștri pe piața muncii.

Publicul a fost salutat de Doamna Ana Guțu, prof. univ. dr., prim-vicerector ULIM, fondatoarea unei veritabile școli de traducere în cadrul ULIM, autoare de manuale, suporturi didactice, monografii și articole științifice consacrate teoriei și practicii traducerii.

În plenul conferinței studenții, viitori traducători și interpreți, au avut ocazia să audieze o lecție publică de excepție, susținută conf. univ. dr. Elena Gheorghiță, unul dintre cei mai cotați interpreți de conferință pe piața din RM și un practician cu o vastă experiență în domeniu.

Ala Mătăsaru, Directoarea Biroului de traduceri „Promo-Lingua”, membră a Uniunii Traducătorilor Autorizați și absolventa ciclului masterat a Facultății de Litere ULIM, a împărtășit cu studenții impresii legate de activitatea sa de manager și traducător.

 

Vezi AICI Programul Conferinței

Facultatea de Litere ULIM şi-a propus, încă la originea sa (1993), elaborarea unei concepţii educaţionale moderne, axate pe idealurile europene şi pe experienţa celor mai vestite facultăţi şi şcoli de formare a traducătorilor şi interpreţilor: ESIT – Ecole Supérieure des Interprètes et Traducteurs (Paris), ISIT – Institut des Interprètes et Traducteurs (Bruxelles), ITI-RI (Institut de traducteurs, d’interprètes et de relations internationales (Strasbourg) ș.a.

La data fondării sale, în republică mai existau două facultăţi de limbi străine, una la USM, cealaltă la Universitatea Pedagogică „Alecu Russo” din Bălţi. Drept obiectiv primordial al facultăţii este pregătirea specialiştilor de limbi străine pentru piaţa de muncă naţională şi internaţională. Liberalizarea relaţiilor economice a creat multiple segmente pe piaţa muncii, unde este nevoie de specialişti filologi, cunoscători de limbi străine. Până în anul 1996 nu a existat o concepţie adecvată de pregătire a traducătorilor profesionişti. Crearea specializării respective în cadrul Facultăţii Limbi Străine, a avut drept consecinţă elaborarea unui plan de studii racordat la standardele europene, iar echiparea laboratoarelor (săli audio/video, multimedia, de traducere sincronă) a contribuit la eficientizarea procesului didactic universitar.
Astăzi, pe bună dreptate, Facultatea de Litere ULIM a devenit lider național la capitolul formare a traducătorilor și interpreților și activează în baza unei concepţii unitare şi moderne de formare a specialiştilor de limbi străine.