Evenimente

Facultatea de Litere ULIM – lider în cercetarea științifică universitară

Azi, în cadrul ediției a VIII-a a Salonului Scientia, organizat de Departamentul Informațional Biblioteconomic în colaborare cu facultățile ULIM, Facultatea de Litere a fost nominalizată în calitate de lider în cercetarea științifică universitară, poziție pe care o deține de câțiva ani consecutiv.

Întâietatea la capitolul știință se datorează muncii infatigablie a unei veritabile „armate” de cercetători și profesori, mulți dintre ei cu renume european: prof. univ. dr. Ana Guțu, prof. univ. dr. hab. Angela Savin, prof. univ. dr. hab. Ion Manoli, conf. univ. dr. Ludmila Hometkovski, prof. univ. dr. hab. Dragoș Vicol, conf. univ. dr. Zinaida Radu, conf. univ. dr. Victor Untilă, precum și discipolii facultății care depun o necontenită trudă în dezvoltarea universitară. Prin valorificarea patrimoniului științific, corpul profesoral, care reprezintă fondul de aur al universității, își aduce prețiosul aport la construirea unui proiect societal menit să dea răspuns angoaselor universale asupra destinului sistemului educațional.

Activitatea științifică a Facultății este eminamente concentrată la Institutul de Cercetări Filologice şi Interculturale (ICFI), profilul căruia este orientat spre caracterul euristic complex al demersului filologic din perspectiva comparatismului, transdisciplinarităţii şi interculturalităţii.

Rezultatele cercetării sunt oglindite în numeroase participări la conferinţe internaţionale, stagii de perfecţionare şi documentare în prestigioase centre academice de peste hotare, proiecte regionale, prin schimb de studenţi şi specialişti cu instituţii de învăţământ superior din afara țării. Numărul publicațiilor profesorilor depășește anual cifra 100. Este vorba de articole, monografii, manuale, dicționare, culegeri, reviste cotate internațional (Intertext și La Francopolyphonie), editate atât în republică cât și în exterior (România, Franța, Spania, Turcia, Ucraina, SUA ș.a.).

Prestigiul Literelor se datorează și entuziasmului studenților noștri, mesagerii cei mai convingători ai Alma Mater.

Primele „cărămizi” ale Facultății de Litere au fost zidite în 1993. În cei peste 20 de ani de existență, această subdiviziune a devenit o adevărată fortăreață a învățământului superior cu profil filologic din țară. În acești ani deloc ușori, dar în același timp plini de succese, în componența Facultății s-a aflat și Catedra Filologie Romanică „Petru Roșca”, care de mai bine de două decenii rezistă cu demnitate concurenței acerbe, promovând cu ardoare și pasiune valorile ulimiste care sunt excelența universitară, calitatea și transparența studiilor, dragostea de carte și de neam, libertatea academică, gândirea critică ș.a. Sunt valori care pot fi raliate, fără urmă de reticență, la spațiul valoric european.

Mă bucur să fac parte din marea Familie ULIM, să fiu discipolul unui Mare Intelectual pe nume Ana Guțu, și să-mi aduc și eu modesta mea contribuție la progresul instituției.

Vivat academia! Vivat Scientia!