Excursie la Complexul muzeal Orheiul Vechi și Mănăstirea Curchi

Pe 1 mai, împreună cu colega mea de la catedră și studenții noștri, am efectuat o excepțională excursie la Orheiul Vechi, Château Vartely și Mănăstirea Curchi. Am rămas mișcat de frumusețea și farmecul acestei regiuni, de habitatul rural și originalitatea etnografică. Țara noastră dispune de un considerabil potențial turistic care din păcate rămâne a fi foarte puțin promovat și valorificat.

Călătoria a început cu vizitarea Complexului muzeal Orheiul Vechi. Amplasat în valea râului Răut, pe teritoriul comunei Trebujeni din raionul Orhei, complexul are un statut special și constituie cel mai important sit cultural din Republica Moldova, aflându-se și în procesul de nominalizare pentru a fi înscris în Lista Patrimoniului Mondial al UNESCO. Teritoriul cuprinde câteva zeci de hectare ale orașului medieval Orhei (sec. XIII–XVI), denumit ulterior Orheiul Vechi. Din cadrul complexului fac parte două promontorii mari (Peștere și Butuceni), la care se alătură trei promontorii adiacente mai mici (Potarca, Selitra și Scoc), unde se află ruinele unor fortificații, locuințe, băi din perioada tătaro-mongolă (sec. XIII–XIV), lăcașuri de cult, inclusiv o mănăstire în stâncă deschisă pentru vizitatori. De o frumusețe rară sunt hotelurile și pensiunile din satele Butuceni și Trebujeni.

Excursia a continuat la Château Vartely, faimoasa întreprindere de vinificaţie situată nemijlocit în zona Orheiului, unde mai trăiesc şi astăzi tradiţiile bogate de cultivare ale viţei-de-vie şi de producere a vinului. Aici am fost familiarizați cu procesul de cultivare a speciilor europene clasice de viţă-de-vie: Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot Noir, Pinot Gris, Chardonnay, Traminer, Sauvignon, Feteasca ș.a.

Turul a luat sfârșit prin vizitarea Mănăstirii Curchi, așezământ monahal ce figurează pe listele monumentelor de arhitectură UNESCO. Situată în Codrii Orheiului, într-un loc cu adevărat feeric care pare să fi fost ales chiar de Dumnezeu, mănăstirea prin grandoarea sa, liniștea și tihna acestor locuri, dialogul pe care-l duci cu Cel de Sus te transpune într-o lumea mai bună, unde nu este loc de ură, perfidie, pizmă, invidie și înșelăciune.

A fost o zi plină de emoții pozitive și echilibru sufletesc alături de niște tineri energici, dornici de cunoaște monumentele istorice, arhitecturale și culturale românești, pioasa Opera a Românismului, care a supraviețuit în pofida tuturor vicistitudinilor din perioada sovietică.

You may also like...