Evenimente,  Francophonie

Eveniment științific internațional consacrat aniversării a 55-a de la fondarea Facultății de Limbi și Literaturi Străine a USM

Astăzi, 14 martie 2019, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine a Universității de Stat din Moldova a fost gazda unui eveniment aniversar de rezonanță internațională, prilejuit de 55 de ani de la fondare – Conferința științifică cu tema Dincolo de frontiere: rolul limbilor și al literaturilor în crearea unui spațiu valoric comun.

Structurată în jurul conceptului de „spațiu valoric”, conferința a oferit celor peste 100 de participanți o perspectivă de reflecție asupra fenomenelor multi-, trans-, inter- și co- culturale, provenite din câmpul actualelor teorii despre hibriditate, alteritate, sincretism, memorie, relativism, pluralism și globalizare, ș.a. Atelierele tematice au servit drept platforme de discuție asupra rezultatelor cercetărilor pluridisciplinare de ultimă oră din domeniul filologic.

În cadrul ședinței plenare, am ascultat cu mare atenție comunicarea absolut excepțională a invitatului de onoare, reputatul savant Georges Kleiber, dr. hab., Profesor emerit de lingvistică generală la Universitatea din Strasbourg, Franța, titular la Catedra Științe ale limbajului a Institutului de Studii Avansate, membru al Academiei Regale de limbă și literatură franceză a Belgiei, membru de onoare al Società Universitaria par gli Studi di Lingua e Letteratura Francese din Italia și membru de onoare al Departamentului de Lingvistică romanică și Comunicare interculturală al USM, condus de conf. univ. dr. Ion Guțu. Cercetătorul francez a prezentat un studiu inedit despre spațiul semantic comun al proverbelor, autonomia și puterea argumentativă a acestora în raport cu dictoanele.

Au urmat lucrările în ateliere. În atelierul „Traductologie și traducere într-o Europă a postcomunicării” am avut o intervenție cu titlul Autotraducerea, o practico-teorie atipică: cazul Irinei Mavrodin care reprezintă o parte din proiectul meu doctoral consacrat fenomenului traducerii auctoriale și realizat sub îndrumarea prof. univ. dr. Ana Guțu, președinta Institutului Superior de Studii Franceze.

Evenimentul a fost de asemenea o frumoasă ocazie de a-mi revedea colegii și prietenii din instituțiile de învățământ superior din țară și din afara ei.

Felicitări organizatorilor, în special minunatei echipe de francofoni de la Departamentul Lingvistică romanică și Comunicare interculturală!