Press "Enter" to skip to content

Éric Poppe, Reprezentantul OIF pentru Europa Centrală și de Est, în vizită la Chișinău

Éric Poppe, Reprezentantul Organizației Internaționale a Francofoniei (OIF) pentru țările din Europa Centrală și de Est, se află în vizită la Chișinău și a avut, astăzi, o întrevedere cu Anatolie Topală, ministrul Educației și Cercetării (MEC) al R. Moldova.

Pe agenda discuțiilor: proiectul claselor bilingve și colaborarea bilaterală în direcția francofoniei, învățării și predarii limbii franceze, formării cadrelor didactice ș.a.

Tot astăzi, reprezentatul OIF a semnat noua Convenție de parteneriat privind redinamizarea proiectului, devenind astfel cel de-al 5-lea semnatar, alături de MEC, Ambasada Franței, Alianța Franceză din Moldova, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al R. Moldova și Agenția Universitară a Francofoniei. La întrevedere au fost prezenți, de asemenea, Emmanuel Samson, responsabilul al Centrului Regional Francofon pentru Europa Centrală și Orientală (CREFECO) de la Sofia, Bulgaria, Ștefan Gorda, directorul Institutului Diplomatic de la Chișinău și subsemnatul, în calitate de coordonator național al proiectului „Clase bilingve francofone”.

Acest eveniment reprezintă nou pas în procesul de relansare a claselor bilingve francofone pe dimensiunea guvernanței politice.

M. Éric Poppe, Représentant le l’Organisation internationale de la Francophonie pour l’Europe centrale et orientale, est en visite ces jours à Chisinau. Il a eu aujourd’hui une entrevue avec M. Anatolie Topala, ministre de l’Education et de la Recherche de Moldavie, pour mettre en discussion le projet des classes bilingues et la collaboration bilatérale en ce qui concerne la francophonie, l’apprentissage et l’enseignement du français, la formation des enseignant(e)s, etc.

Le représentant de l’OIF a également signé la nouvelle convention de partenariat sur la redynamisation du dispositif des classes bilingues francophones, en devenant ainsi le cinquième signataire du document, à côte du Ministère de l’Education et de la Recherche, de l’Ambassade de France, de l’Alliance Française de Moldavie, de l’Agence universitaire de la Francophonie et du Ministère des Affaires étrangères et de l’Intégration européenne de Moldavie. Éric Poppe a été accompagné par M. Emmanuel Samson, responsable du CREFECO, et M. Stefan Gorda, directeur de l’Institut diplomatique de Chisinau. Le coordinateur du projet y était présent aussi.

Cet événement marque une nouvelle étape dans le processus de relance des classes bilingues sur la dimension de la gouvernance politique.

Vezi știrea pe site-ul MEC, Ziarul de Gardă și pe Moldpres.md.