EFL Blogging School for Moldovan Teachers, 2016

On Saturday, February 27, I took part in the second edition of the EFL (English as a Foreign Language) Blogging School Project, hosted by the Municipal Library “B. P. Hasdeu” and the American Councils for International Education in Moldova.

More than 120 teachers from all regions of the Republic of Moldova gathered to share their experiences in teaching English, enhancing student’s creativity and empowering their motivation through blogs.

Participants learnt how to engage students in online activities and rise up their interest in studying English using digital tools.

Why use blogs in teaching/learning?

Blogs can be used as online platforms for teachers to:

 • turn paper lesson plans into digital instruction;
 • publish useful educational resources that the students can access to, such as dictionnaries, links to online courses, PowerPoint presentations, grammar quizzes, etc.;
 • develop and deliver flipped instruction, a pedagogical model in which the typical lecture and homework elements of a course are reversed;
 • create e-Portofolios for language learners, collect an organize artifacts in different formats (audio, video, graphics and text);
 • connect to international professionals through Skype or Google Hangouts on Air sessions.

Blogs can be used as online platforms for students to:

 • find useful materials posted by the teacher;
 • post online projects, share comments and impressions with each other;
 • display their best works, such as essays, tests, picture poems, digital posters, etc.;
 • search further information on topics included in the course syllabus.

For me, blogging is a way to promote my activities as a teacher as well as my students’ activities within our university, a way to facilitate my students’ work in the classroom and at home, a possibility to make them interact with each other.

According to the new trends in pedagogy, students are encouraged to become independent workers, critical thinkers and lifelong learners.

The EFL Blogging school is a project financed by the U.S. Embassy which targets teachers from all over Moldova in order to help them integrate online teaching tools into their classroom.

The first edition took place on February 21, 2015.

***

Sâmbătă, 27 februarie, am participat la cea de-a doua ediție a proiectului Școala de Blogging pentru profesorii de limbă engleză, găzduită de Biblioteca municipală „B. P. Hașdeu” și Consiliile Americane pentru Învățământ Internațional din Moldova.

Peste 120 de cadre didactice din toate regiunile Republicii Moldova s-au reunit pentru a-și împărtăși experiențele în predarea limbii engleze, sporirea creativității studenților și augmentarea motivației lor prin intermediul blogurilor.

Participanții au luat parte la lucrările mai multor ateliere referitoare la implicarea studenților în activități on-line și stimularea interesului acestora în studierea unei limbi străine prin utilizarea instrumentelor digitale.

La ce servesc blogurile în educație?

Profesorii pot utiliza blogurile ca platforme on-line pentru pentru:

 • a abandona educația tradiționalistă și proiectele didactice în format tradițional (hârtie) și a implementa pedagogia numerică;
 • a publica resurse educaționale deschise în beneficiul tinerilor studioși: cursuri și suporturi de curs on-line, dicționare și baze de date electronice, prezentări PowerPoint ale prelegerilor, studii de caz, link-uri utile, quiz-uri, etc.;
 • a pune în aplicare învățământul „inversat”, un model pedagogic relativ nou, în care lucrul în sala de curs și realizarea temei pentru acasă sunt inversate;
 • a crea e-Portofolii pentru studenți, a colecta și ordona documente în diferite formate (audio, video, grafică sau text);
 • a contacta cu profesioniști internaționali prin Skype sau Google Hangouts.

Blogurile pot fi exploatate de către studenți pentru:

 • a găsi materiale folositoare postate de profesor;
 • a posta proiecte, comenta și partaja impresiile sale cu alții;
 • a face cunoscute cele mai bune lucrări, eseuri, teste, poeme, postere digitale, etc.;
 • a se documenta cât mai bine despre diverse subiecte incluse în programa analitică a cursului.

Pentru mine, blogul este un mijloc de promovare a valorilor educaționale și culturale pe care le cultivă instituția din care fac parte, a activității mele de universitar, precum și a activităților și reușitelor studenților mei, o modalitate de facilitare a muncii studentului atât în clasă cât și acasă, o posibilitate de a-i face să interacționeze unul cu altul.

Potrivit noilor tendințe în pedagogie, tinerii sunt încurajați să construiască și nu doar să consume, să devină independenți, să gândească critic și să învețe pe parcursul întregii vieți.

Școala de blogging este un proiect finanțat de Ambasada SUA la Chișinău, fiind destinat cadrelor didactice din întreaga republică. Scopul principal este de a sprijini participanții în integrarea tehnicilor de predare on-line în orele de limbă străină.

Prima ediție a proiectului a avut loc în februarie anul trecut (detalii vezi AICI).

You may also like...