Educatie,  Francophonie

Educaţia în era robotizării: transformarea universităţilor în laboratoare de idei şi dezvoltarea de parteneriate cu mediul de afaceri

Universitatea secolului XXI este cu totul alta decât cea din secolele precedente, deoarece îşi desfăşoară activitatea într-o lume transformată, marcată de numeroase provocări și fenomene panmondiale ca globalizarea accelerată, digitalizarea învățământului, parcursul inevitabil spre o societate bazată pe cunoaștere, dezvoltarea durabilă ș.a.

Agenția Universitară a Francofoniei (AUF), una dintre cele mai mari asociaţii mondiale de universităţi, din care face parte și ULIM, a rămas fidelă ambițiilor sale de susținere a învăţământului şi a cercetării, de promovare a diversităţii culturale și lingvistice, de dezvoltare a expertizei și inovării în educație, dar, în același timp, a știut să se adapteze noului context internațional, priorităților de moment și de viitor și a elaborat recent noua și ambițioasa sa Strategie pentru perioada 2017-2021, axată pe crearea unui Nou Spațiu Universitar Francofon, drept răspuns la provocările cu care se confruntă mediul universitar.

În concordanță cu această strategie, Antena din Chișinău a AUF, găzduită de ULIM, a organizat, la 28 noiembrie curent, un seminar cu tema Rencontre universités-entreprises : pour une meilleure collaboration en République de Moldova (Întâlnire universități-întreprinderi: pentru o colaborare mai eficientă în Republica Moldova), care a reunit vicerectori, decani, șefi de catedră, directori ai centrelor de inserție profesională, cadre didactice de la insituțiile de învățământ superior membre ale AUF și reprezentanți ai mediului de afaceri.

Organizatorii și-au propus ca scop favorizarea schimburilor între diferiți actori sociali în scopul reliefării nevoilor educaționale, dificultăților întâmpinate și dezvoltării de noi idei și parteneriate.

Am reprezentat ULIM la acest seminar și am avut ocazia de a discuta cu reprezentanți ai altor instituții și organizații din RM și România despre posibilitățile de intensificare a dialogului între lumea academică și sectorul economic, prin intermediul francofoniei și cu sprijinul AUF.

Subiectele de interes major abordate de participanți au fost inserția tinerilor în câmpul muncii, responsabilitatea socială a întreprinderilor și implicarea acestora în varii proiecte universitare, formarea în alternanță ș.a.

Printre experții cu care am intrat în dialog, îi voi cita pe Doamna Monica Jiman, PDG Pentalog, România, Președinta Consiliului Regional de Orientare Strategică al AUF în ECO; Domnul Daniel Funeriu, Consilier al UE în RM; Domnul Jean-Michel Pons, Director general LAFARGE Moldova; Domnul Mihai Pascadi, Director general Avantera, România; Domnul Cristian Cosmin, Director al Centrului de inserție profesională, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din București. Pe unii dintre acești specialiști de vază am avut ocazia să-i cunosc în cadrul Reuniunii responsabililor Centrelor de Reușită Universitară din ECO, dderulate la mijlocul acestei luni la București.

Iată câteva idei cheie care au rezultat în urma dezbaterilor între universitari și oamenii de afaceri:

  • Robotizarea proceselor în majoritatea sferelor de activitate va generea pierderea a zeci de milioane de posturi de muncă și, prin urmare, se va schimba conținutul muncii. Acesta va deveni unul eminamente creativ și de sinteză. Fenomenul în cauză este inevital, iar universităților nu le rămâne decât să se adapteze la aceste tendințe.
  • Universitățile de mâine vor fi profund influențate de digitalizare, un fel de „război” mondial, care va duce la transformarea instituțiilor de învățământ în incubatoare de talente, laboratoare de idei și vânzători de soluții.
  • Lupta cadrelor de conducere și a profesorilor pentru „vaca sacră” – autonomia universitară, va continua, aceasta fiind interpretată greșit, mai ales în cazul instituțiilor de stat.
  • În scopul atractivității ofertei educaționale, universitățile se văd obligate a promova nu doar brand-ul instituțional, ci și conceperea unui brand al studenților  și absolvenților săi, fiindcă anume ei acordă girul de încredere Școalii pe care au absolvit-o.
  • Tinerii trebuie educați în spiritul gândirii critice. Aceștia ar trebui să nu se mai cantoneze asupra unui singur domeniu, să se implice activ în programe de voluntariat și să înțeleagă importanța cunoașterii limbilor străine, care deschid uși și schimbă destine.

În ceea ce privește colaborarea universităților cu întreprinderile, bariera principală rămân a fi organele de administrare și ministerele de resort extrem de birocratizate. Cu toate acestea, implementarea unor programe de formare prin concertarea eforturilor specialiștilor din educație, business și/sau ONG-uri devine un imperativ al timpului.