Dublă lansare de carte la Universitatea din Craiova

Facultatea de Litere a Universității din Craiova, România, a organizat, la 27 aprilie 2017, un dublu eveniment editorial, avându-i ca protagoniști pe doi autori în domeniul traductologiei, prof. univ. dr. Ana Guțu, prim-vicerectorul ULIM și umila mea persoană. Au fost lansate două cărți, publicate, recent, sub egida ULIM: Complexitatea sistemică și funcțională a terminologiei tehnico-științifice franceze, semnată de dna Ana Guțu și Caiete de traductologie de Ghenadie Râbacov. În opinia gazdelor, a fost o manifestare memorabilă, încărcată de emoție, de bucurie intelectuală și de plăcerea de a uni malurile de Prut prin cultură și știință.

Evenimentul a fost moderat de prof. univ. dr. Cristiana Teodorescu, directoarea Școlii Doctorale „Alexandru Piru” din cadrul Facultății de Litere a Universității din Craiova. Domnia sa este de părere că aceste două volume deja se bucură de o receptivitate foarte bună, sunt de o calitate științifică impecabilă și, prin urmare, presupun o atenție foarte mare la lectură.

Printre invitații care au luat cuvântul a fost și conf. univ. dr. hab. Mihaela Popescu, prodecanul Facultății de Litere de la instituția menționată, care s-a arătat extrem de mulțumită de colaborarea dintre centrele de reușită universitară ale celor două universități, implicate într-un proiect regional comun finanțat de AUF – rețeaua CRU din Europa Centrală și Orientală.

Prima carte făcută cunoscută publicului craiovean a fost cea a Doamnei Ana Guțu, personalitate polivalentă de talie mondială, care se înscrie în pleiada celor mai prolifici cercetători din spațiul românesc. În fiecare an, distinsa profesoară bucură comunitatea academică cu noi apariții editoriale de o valoare științifică incontestabilă. Monografia Complexitatea sistemică și funcțională a terminologiei tehnico-științifice franceze reprezintă un studiu semiotic sincronic și diacronic al metalimbajului tehnico-științific francez, domeniul electrotehnicii, electronicii și informaticii, subdomeniul telecomunicațiilor.

Această arie relativ largă a corpusului terminologic investigat motivează abordarea sistemică-semiotică adoptată de autoare în mod axiologic. Apariția unui asemenea studiu se explică prin augmentarea rolului terminologiei ca mijloc de concepere, elaborare și organizare a cunoașterii științifice, propulsat de intensificarea colaborărilor internaționale de anvergura mondializării și de avansarea în timp și spațiu a progresului tehnico-științific. Postulatele teoretice ale lucrării sunt centrate pe trei criterii semantice ale terminologizării: desemnarea conceptului domeniului cunoașterii, sistemicitatea și definiția, criteriul pivot fiind cel al sistemicității.

Am avut onoarea și plăcerea să fac prezentarea acestei lucrări, în calitate de discipol, coleg și doctorand al autoarei. Monografia Anei Guțu învederează o activitate laborioasă a unui savant de talia lui Jean-René Ladmiral, Eugen Coșeriu și Claude Hagège și tratează probleme importante de terminologie, lexicografie și semiotică, precum tehnologia elaborării thesaurus-ului, mitul monosemantismului terminologic, textul tehnico-științific și particularitățile lui semantico-structurale, anglicismele și interanglicismele în terminologia franceză a telecomunicațiilor ș.a.

Cartea este ușor de parcurs, fiind concepută de pe poziția unui om de știință, dar este relevant și faptul că, pe tot parcursul lucrării, cercetătoarea este și un pedagog de vocație, întrucât abordează problematicile într-un limbaj accesibil publicului larg, dar fără a renunța la rigurozitatea limbajului științific.

Profesorii și studenții de la Universitatea din Craiova au fost familiarizați și cu alte volume publicate de dna Ana Guțu pe parcursul ultimilor ani. Printre acestea se numără:

  • Puterile limbii. București: Editura Fundației „România de mâine”, 2016.
  • Eseuri traductologice. Chișinău: Sirius, 2015.
  • Le pouvoir judiciaire de la langue : vers une sémiotique de la plaidoirie. Chişinău: ULIM, 2013.

Lucrarea subsemnatului, intitulată Caiete de traductologie /Cahiers de traductologie /Cahiers of Translation Studies a fost prezentată de lectorul univ. dr. Alice Ionescu, responsabilă a Centrului de Reușită Universitară din cadrul Universității din Craiova. Inovația științifică a acestei cărți rezidă în investigarea unor subiecte încă neelucidate în spațiul românesc, de exemplu, autotraducerea; clarificarea disparității de opinii privind istoria și geneza traducerii autoricești; scoaterea în evidență a activității celor mai prolifici autotraducători din lume, acordând o atenție sporită spațiului românesc unde nu s-au realizat cercetări în acest domeniu; propunerea, în premieră, a unei clasificări originale a autotraducerilor în funcție de diferite principii și criterii (10 criterii de clasificare și 28 de tipuri); identificarea unui set de antinomii proprii doar exercițiului de autotraducere; propunerea de concepte și termeni noi, ca bilingvismul sinergeticcontaminație lingvică, adopție lingvică, subiect traductizant, literatură biglosică, ș.a.

Cu prof. univ. dr. Cristiana Teodorescu, directoarea Școlii Doctorale „Alexandru Piru” din cadrul Facultății de Litere a Universității din Craiova

Ghenadie Râbacov

„Educația zidește punți ce unesc trecutul cu prezentul și prezentul cu viitorul”.

You may also like...