Atitudine,  Evenimente

Drepturile omului, pietre de temelie ale unei societăți sănătoase

În discursul său, pronunțat în 1958 cu ocazia celei de-a zecea aniversări de la adoptarea Declarației Universale a Drepturilor Omului, Eleanor Roosevelt rostea următoarele:

“Where, after all, do universal human rights begin? In small places, close to home – so close and so small that they cannot be seen on any maps of the world. Yet they are the world of the individual person; the neighbourhood he lives in; the school or college he attends; the factory, farm or office where he works. Such are the places where every man, woman and child seeks equal justice, equal opportunity, equal dignity without discrimination. Unless these rights have meaning there, they have little meaning anywhere. Without concerned citizen action to uphold them close to home, we shall look in vain for progress in the larger world”.„Unde, la urma urmei, încep drepturile universale ale omului? În locuri mici, aproape de casă – atât de mici și atât de aproape, încât nu pot fi văzute pe nici o hartă a lumii. Totuși, acestea sunt lumea individului; cartierul în care locuiește; școala sau universitatea pe care o frecventează; fabrica, ferma sau biroul unde lucrează. Dacă aceste drepturi nu au o însemnătate acolo, atunci însemnătatea lor este mică în orice alt loc. Fără acțiune concertată a cetățenilor pentru a le aduce aproape de casă, vom căuta în zadar progresul în lumea largă”.

Astăzi, 10 decembrie, marcăm Ziua internaţională a drepturilor omului, cu referire la data când Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite a dat ființă documentului de referință ce proclamă drepturile inalienabile și egale pentru toţi oamenii – indiferent de rasă, culoare, religie, sex, limba vorbită, opinie politică sau de altă natură, origine naţională sau socială, ș.a. Cel mai tradus act din lume, disponibil în peste 500 de limbi.

Această zi este o oportunitate de a readuce în atenția publicului importanţa drepturilor omului în reconstruirea lumii pe care ne-o dorim, necesitatea solidarităţii globale, precum şi a interconectării şi a umanităţii împărtăşite.

Respectarea, promovarea și salvgardarea drepturilor și libertăților omului sunt acțiuni constante, primordiale, viabile într-o societate sănătoasă, bazată pe valori umane, toleranță și responsabilitate, fără de care nu există stat de drept.

Întreaga omenire se confruntă cu situații de încălcare gravă a drepturilor, cazuri de abuz, intimidare și violență. Pentru a susține cetățenii persecutați pe nedrept, Amnesty International a lansat campania globală „Maratonul Scrisorilor”, încurajând cetățenii să se adune în diferite locuri pentru a organiza activități, a scrie scrisori, a semna petiții și a produce schimbări în societate și în viețile celor hărțuiți. Milioanele de scrisori, expediate anual, transformă destine, readuc încrederea și buchea legea și fac apel la (re)umanizare.

Ediția din acest an a campaniei „Scrie pentru drepturi” abordează 10 cazuri ale unor oameni curajoși (vezi AICI), care au fost hărțuiți și intimidați de către autorități pentru munca lor în domeniul drepturilor omului. Fiecare are posibilitatea de a se adresa factorilor de decizie și a solicita soluționarea cazului în favoarea Drepturilor Omului.

Liceul de Limbi Moderne și Tehnologii Internaționale „Socrate” este parte a acestei campanii, acțiune prin care își manifestă solidaritatea cu toți cei ale căror drepturi au fost lezate și care, în prezent, au nevoie de sprijinul nostru. Fiecare gest contează, iar o scrisoare poate salva vieți.

Pentru mai multe detalii și pentru a participa la cel mai mare eveniment mondial în domeniul drepturilor omului, accesează pagina Maratonului Amnesty International.