Evenimente

Diplomă de merit pentru succese în activitatea didactico-ştiinţifică

Cu ocazia aniversării de 30 de ani, din partea Facultăţii Limbi Străine şi Ştiinţe ale Comunicării ULIM, a Institutului de Cercetări Filologice şi Interculturale şi a Catedrei Filologie Romanică, lui Ghenadie Râbacov i-a fost decernată Diploma de merit pentru succese remarcabile în activitatea didactică şi cercetarea ştiinţifică în cadrul Universităţii Libere Internaţionale din Moldova.