29 ianuarie 2023

Cu ocazia aniversării de 30 de ani, din partea Facultăţii Limbi Străine şi Ştiinţe ale Comunicării ULIM, a Institutului de Cercetări Filologice şi Interculturale şi a Catedrei Filologie Romanică, lui Ghenadie Râbacov i-a fost decernată Diploma de merit pentru succese remarcabile în activitatea didactică şi cercetarea ştiinţifică în cadrul Universităţii Libere Internaţionale din Moldova.