Educatie,  Interviuri

„Dincolo de dimensiunea sa culturală, franceza este o limbă a viitorului și a avansării profesionale”

Pe 11 august, am acordat un interviu pentru portalul COOLtura, în care am vorbit despre proiectul Clase bilingve francofone, pe care îl coordonez, și utilitatea limbii franceze în era globalizării și a diversității.

Îndrăgostit de limba franceză și mereu atent la tot ceea ce se întâmplă în domeniul învățământului, Ghenadie Râbacov gestionează un proiect educațional francofon de excepție. Nivelul înalt de cultură managerială îi permite mereu să atingă noi performanțe. Despre ce proiect este vorba și despre utilitatea limbii franceze în era globalizării și a diversității, ne povestește chiar el într-un dialog cu reporterul nostru.

COOLtura: Cine este Ghenadie Râbacov și ce proiect educațional coordonează în proiect?

Gh. Râbacov: Ghenadie este un profesor care dorește să miște lumea din loc și pentru care limbile străine reprezintă pașaportul spre diversitate și viza de intrare în noi orizonturi culturale, educaționale, economice, etc. Proiectul pe care îl coordonez în prezent reprezintă o prioritate a cooperării dintre statul francez și R. Moldova. Este vorba despre Clasele bilingve francofone, proiect susținut de Ministerul Educației și Cercetării al R. Moldova (MEC), Ambasada Franței în R. Moldova, Alianța Franceză din Moldova, Organizația Internațională a Francofoniei (OIF), Agenția Universitară a Francofoniei (AUF) și Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al R. Moldova (MAEIE).

COOLtura: De cât timp există acest proiect și cine sunt beneficiarii?

Gh. Râbacov: Proiectul există din 1998 și, actualmente, se derulează în cadrul a opt licee: „Gheorghe Asachi” și „Mihai Eminescu” din Chișinău, „Mihai Eminescu” din Bălți, „Vasile Alecsandri” din Ungheni, „Constantin Stere” din Soroca, „Ion Luca Caragiale” din Orhei, „Mihail Sadoveanu” din Hâncești și „Ioan Vodă” din Cahul. Cinci dintre acestea dețin marca de calitate a învățământului bilingv francofon LabelFrancEducation, acordată de Ministerul Francez al Europei și Afacerilor Externe.

COOLtura: Prin ce se deosebește o clasă bilingvă francofonă de o clasă obișnuită?

Gh. Râbacov: Clasele bilingve sunt clase elitiste, cu un număr impunător de tineri clasați pe primele poziții la numeroase concursuri și olimpiade naționale și internaționale; cu absolvenți care, grație limbii franceze, au reușit să-și construiască o carieră de succes, acumulând o experiență profesională bogată în afara granițelor R. Moldova și, cel mai important lucru, cu cele mai bune cadre didactice, care urmează formări continue și stagii în țările francofone, care sunt mereu în pas cu noile tehnologii și știu să-și motiveze elevii în sălile de clasă.

Într-o clasă bilingvă, elevul învață franceza după manuale editate în Franța și 4 discipline non-lingviste în limba franceză: matematica, fizica, chimia și biologia. Aceste este implicat într-un demers pluri-, trans- și interdisciplinar, fapt ce îl ajută să devină actor al propriei sale formări și să își pregătească învățarea pe parcursul întregii vieți.

COOLtura: Ai menționat mai devreme că proiectul în cauză este susținut de mai mulți parteneri. Care este contribuția acestora pentru clasele bilingve?

Gh. Râbacov: Partenerii, fiecare în funcție de sarcinile care îl vizează, domeniul de activitate și în măsura mijloacelor de care dispun, adoptă măsuri utile pentru a favoriza și sprijini buna funcționare a claselor bilingve francofone. Ministerul Educației și Cercetării pune la dispoziția beneficiarilor toate actele reglatorii. Acum, echipa MEC lucrează la un set de documente, în speță la actualizarea Curriculumului la Limba franceză și reperele metodologice privind aplicarea acestuia. Statul francez, prin intermediul Ambasadei Franței și Alianței Franceze, oferă burse pentru formare profesională cadrelor didactice din proiect, finanțează activitatea mai multor voluntari francezi, încadrați pe parcursul anului școlar în liceele cu clase bilingve pentru activități educative în limba franceză destinate elevilor ș.a. OIF realizează expertize, elaborează studii și analize în beneficiul cadrelor didactice și le oferă acces la resurse pedagogice. AUF organizează formări pentru profesorii de franceză și cei de DNL. MAEIE, de asemenea, sprijină și promovează studiile de și în limba franceză.

COOLtura: De ce crezi că limba franceză merită studiată? În ce constă astăzi utilitatea acestei limbi?

Gh. Râbacov: Dincolo de dimensiunea sa profund culturală, franceza este o limbă a viitorului și a avansării profesionale. Există numeroase argumente în favoarea francezei ca limbă de studiu. Iată câteva dintre acestea:

  • Limba franceză este a doua cea mai predată și studiată limbă modernă, fiind prezentă în cvasitotalitatea sistemelor educaționale din lume, la o distanță semnificativă de engleză, dar cu mult înaintea altor limbi. Franceza și engleza sunt limbi vorbite pe toate continentele.
  • A vorbi franceza este un atu pentru a-și multiplica șansele pe piața națională și internațională a muncii, deoarece este a treia limbă de afaceri la nivel mondial. Actualmente, Franța este al 4-lea investitor străin în R. Moldova, iar mai multe companii franceze prezente în spațiul românesc sunt în căutare de tineri specialiști vorbitori de franceză.
  • Franceza este o limbă a relațiilor internaționale și a diplomației.
  • Franceza este limbă oficială și de lucru a Organizației Națiunilor Unite (ONU) și a agențiilor sale: UNESCO, Organizația Mondială a Sănătății (OMS), Organizația pentru Alimentație și Agricultură (FAO), Organizația Internațională a Muncii (OIM), PNUD, UNICEF.
  • Franceza este una dintre cele 3 limbi de lucru ale Uniunii Europene, celelalte două fiind engleza și germana, și limba în care se desfășoară deliberările în cadrul instanțelor Uniunii.
  • Studiile în limba franceză, realizate în una dintre cele 8 instituții de învățământ secundar general cu clase bilingve, le oferă tinerilor acces facil la cele mai cotate universități din Franța și din arealul francofon, dar și posibilitatea de a-și continua parcursul educațional la universitățile din R. Moldova care găzduiesc filiere francofone în domenii ca informatica, tehnologia alimentelor, medicina, dreptul sau relațiile economice internaționale. Tinerii pot, de asemenea, beneficia de burse și mobilități în străinătate sau participa la varii proiecte susținute de Ambasada Franței, Alianța Franceză din Moldova, Agenția Universitară a Francofoniei sau Organizația Internațională a Francofoniei.
  • Franceza este a patra cea mai utilizată limbă pe Internet și a cincea cea mai populară pe Wikipedia.
  • A învăța limba lui Voltaire înseamnă a avea deschidere spre alte limbi și culturi, îndeosebi spre limbile romanice, dar și spre engleză, căreia franceza i-a furnizat mai mult de 50% din vocabularul actual.

COOLtura: Îți mulțumesc pentru această discuție.