Educatie

Dezvoltarea curriculară: Limba franceză pentru clasele bilingve francofone

Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova (MEC) a organizat astăzi, în format online, un curs de formare profesională cu tema „Dezvoltarea curriculară: Limba franceză pentru clasele bilingve francofone – FCBF (treptele primară, gimnazială și liceală)”, destinat cadrelor didactice din proiectul Clase bilingve francofone. Conținutul formării a fost axat pe punerea în practică a Curriculumului la disciplina FCBF, clasele I-XII, apărut în 2023 sub egida MEC.

Peste 40 de profesori din liceele cu clase bilingve din republică au participat la o serie de ateliere, în cadrul cărora au fost familiarizați cu noutățile curriculare în materie de competențe, finalități și conținuturi în progresie și au lucrat la planificarea activităților didactice în baza Ghidului de implementare a Curriculumului FCBF.

Acțiunea se înscrie în procesul de redinamizare și perenizare a proiectului, inițiat de către parteneri în toamna anului 2021 prin semnarea unei noi convenții.

În deschiderea evenimentului, am salutat autorii Curriculumului, formatorii naționali și formabilii, mulțumindu-le pentru dedicație, profesionalism și contribuție substanțială la consolidarea învățământului în limba franceză și promovarea francofoniei.

Le Ministère de l’Éducation et de la Recherche a organisé aujourd’hui une formation en ligne pour les enseignant(e)s des établissements bilingues francophones sur le sujet « Développement curriculaire : le français pour les classes bilingues – FCBF (niveaux primaire, collège et lycée) ». Le contenu de la formation s’est articulé autour de la mise en œuvre de la version revisitée du Curriculum FCBF, que le MER a sorti en 2023.

Plus de 40 professeurs ont participé à quelques ateliers ciblés sur les nouveautés curriculaires en matière de compétences, finalités et contenus en progression, et ont travaillé sur la planification des activités didactiques sur les bases du Guide de mise en œuvre du Curriculum FCBF.

L’action s’inscrit dans le processus de redynamisation et pérennisation du dispositif des Classes bilingues francophones, initié par les partenaires du projet en automne 2021 par la signature d’une nouvelle convention.

J’ai eu le plaisir de saluer les auteurs du Curriculum, les formateurs nationaux et tou(te)s les participant(e)s à l’événement, en les remerciant pour leur dévouement, leur professionnalisme et leur contribution substantielle au rayonnement de l’enseignement du et en français et à la promotion de la francophonie.