Evenimente,  Traducere

Atelier de dezbateri „Despre traducere și traducători în contextul integrării europene”

Marți, 23 decembrie, în Centrul de Reușită Universitară ULIM, s-a desfășurat un atelier de dezbateri cu genericul Despre traducere și traducători în contextul integrării europene, organizat de Catedra Filologie Romanică „Petru Roșca”, CRU și Uniunea Traducătorilor Autorizați, la inițiativa lui Ghenadie Râbacov.

Workshop-ul a fost destinat traducătorilor, traductologilor, terminologilor, notarilor, profesorilor de traducere, studenților, viitorilor absolvenți ai facultăților de limbi străine.

Participații la eveniment au dezbătut o serie de probleme de interes major atât pentru teoreticieni cât și pentru practicieni, cum ar fi unele carențe din codul deontologic al profesiei de traducător și armonizarea legislației autohtone cu legislația europeană în domeniu, formarea și perfecționarea traducătorilor și interpreților autorizați, drepturile și interesele profesionale ale traducătorilor și interpreților autorizați ș.a. Ulimiștii au abordat și colaborarea Facultății de Litere cu birourile de traduceri în cadrul cărora studenții noștri își realizează stagiul profesional, propunând soluții pentru fructificarea acestei cooperări și promovarea calității.

Printre invitații de onoare la eveniment au fost Prim-Vicerectorul ULIM, prof. univ. dr. Ana Guțu, care a prezentat publicului o comunicare extrem de interesantă despre traducători și meritul acestora la construcția europeană, despre experiența activității traductive și de interpretariat în cadrul Consiliului Europei, unde a acumulat o vastă experiența în calitatea sa de șefă a delegației moldovenești și membru al Adunării Parlamentare a Consiliului Europei.

Președinta U.T.A., Doamna Inesa Foltea le-a vorbit participanților despre importanța formărilor continue pentru traducători, creșterea profesională dar și despre traducerea documentelor turistice.

Doamna Olesea Bodean-Vozian, traducătoare autorizată și lector la Universitatea de Stat din Moldova, a avut o intervenție despre principiul confidențialității în traducere.

Domnul Ion Mărgineanu, care promovează literatura românească din RM, traducând în limba germană din creația lui Grigore Vieru, Nicolae Dabija, Andrei Strâmbeanu ș.a., a familiarizat tinerii cu dificultățile traducerii literare.

Marea surpriză pentru mine a fost aprecierea din partea conducerii ULIM a activității Centrului de Reușită Universitară, pe care am onoarea să-l dirijez. La sfârșitul evenimentului, Directorul Centrului de Cooperare Internațională și colega mea de facultatea, Doamna Valentina Ciumacenco, mi-a înmânat Diploma de excelență pentru merite notorii în promovarea valorilor academice francofone și activitate prodigioasă în anul 2014, semnată de vicerectorul pentru relații internaționale, Domnul Nicole Țâu.