Diplome și distincții

Diplomă de excelență în semn de înaltă apreciere a performanței și a dăruirii în predarea limbii franceze în instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova, acordată de Asociația Profesorilor de Limbă Franceză din Moldova, Federația Internațională a Profesorilor de Limbă Franceză și Agenția Universitară a Francofoniei, 28 noiembrie 2019.

Lauréat du concours « IF Profs », organisé par l’Ambassade de France en République de Moldavie, l’Alliance française de Moldavie et l’Agence universitaire de la Francophonie, en partenariat avec le Ministère de l’Education, de la Culture et de la Recherche de la République de Moldavie et l’Institut Français : le Deuxième Prix « Membre le plus dynamique » pour une contribution remarquable et une participation active à des discussions, et un partage d’informations pertinentes sur la plateforme numérique « IF Profs », décerné le 12 mars 2018.

Trofeul de excelență 2017 pentru spirit constructiv și diligent în apărarea drepturilor traducătorilor autorizați, în desfășurarea proiectelor UTA și pentru contribuție substanțială în formarea specialiștilor de înaltă calificare, oferit de Uniunea Traducătorilor Autorizați, 22 decembrie 2017.

Diplomă de excelență pentru activitate prodigioasă, succese remarcabile și contribuție substanțială în procesul de formare a specialiștilor de înaltă calificare și pentru merite deosebite în augmentarea calității prestării serviciilor de traducere și interpretariat în cadrul UTA, acordată de Uniunea Traducătorilor Autorizați, 29 septembrie 2017.

Diplomă pentru colaborare fructuoasă, activism și participare în desfășurarea, în parteneriat cu unitatea militară 1001, a seratei literare dedicate Marelui Poet Mihai Eminescu, pentru aportul în promovarea procesului instructiv-educativ al militarilor în termen în spirit patriotic și cultivarea respectului și dragostei față de valorile culturii naționale, acordată de Ministerul Afacerilor Interne al R. Moldova, Departamentul Trupelor de Carabinieri, 13 iunie 2016.

Medalia Universității Libere Internaționale din Moldova, însemnul nr. 065 (Chișinău, R. Moldova), pentru performanțe în procesul educațional, științific și administrativ, contribuție substanțială la dezvoltarea universității și la pregătirea specialiștilor de înaltă calificare, decizia Senatului ULIM nr. 3 din 30 octombrie 2013.

Diplomă de merit pentru succese remarcabile în activitatea didactică și cercetarea științifică în cadrul Universității Libere Internaționale din Moldova, 30 ianuarie 2011.

Deţinătorul Paşaportului TIC (Information and Communication Technologies for Development – Tehnologii Informaționale şi Comunicaționale pentru Dezvoltare), eliberat de Agenția Universitară a Francofoniei în martie 2016.

Diplomă de excelență pentru succese deosebite obținute în cadrul lucrărilor ediției a V-a a Sesiunii științifice anuale studențești din cadrul Universității Libere Internaționale din Moldova Symposia Studentium, 18-19 aprilie 2003.

Premiul „Cercetări științifice studențești de performanță” de gradul III, acordat de Universitatea Liberă Internațională din Moldova, 18 aprilie 2003.

Diplomă de excelență pentru performanțe excepționale și succese notorii obținute pe parcursul anilor de studii 1999-2003 în cadrul Departamentului Limbi Străine, specialitatea Limbile franceză și engleză, calificarea traducător-interpret, acordată de Universitatea Liberă Internațională din Moldova, iunie 2003.

Diplomă de excelență pentru succese deosebite obținute în cadrul lucrărilor ediției a IV-a a Sesiunii științifice anuale studențești din cadrul Universității Libere Internaționale din Moldova Symposia Studentium, 12-13 aprilie 2002.