Ce spun alții

Ghenadie Râbacov, cel mai dinamic membru din cadrul reţelei „IFprofs Moldavie”, portalul de știri Moldova9.com, 31 martie 2018.

Premieră editorială în RM. La ULIM, a fost lansată o primă lucrare științifică privind fenomenul autotraducerii, site-ul Universității Libere Internaționale din Moldova, 30 ianuarie 2017.

Ana Guțu, prof. univ. dr., Prim-Vicerector ULIM. Idei novatoare în filosofia limbajului: despre arta traductologică transcendentală. Prefață la cartea Caiete de traductologie /Cahiers de traductologie /Cahiers of Translation Studies. Chișinău: ULIM, 2016, pp. 7-12.

Lidia Grosu, poetă, cercetătoare. Cercetătorul Ghenadie Râbacov: Caiete de Traductologie, (2017), site-ul Bibliotecii „Liviu Rebreanu” din Chișinău, 09 februarie 2017.

Captură: Ziarul „Făclia” din 3 martie 2017, p. 10 (Chișinău, Republica Moldova)

Cercetările traductologice ale lui Ghenadie Râbacov, în atenția colaboratorilor Revistei „Gând românesc” nr. 5 (287) din septembrie 2016, Alba-Iulia, România.

Ghenadie Râbacov în top 10 cei mai apreciaţi profesori ULIM, potrivit site-ului Evaluez.md, 06 august 2013.