Demers în adresa Ministerului Justiției: Propunerile UTA privind augmentarea calității serviciilor de traducere și interpretariat în RM

În atenția Ministerului Justiției al Republicii Moldova:

Domnului Vladimir Cebotari, Ministru al Justiţiei,

Doamnei Ina Chetrean, Șef al Serviciului Interpreți, traducători și administratori autorizați

În urma ședinței instituțiilor din sfera justiției cu privire la elaborarea documentului de politici referitoare la continuarea reformelor, desfășurate vineri, 20 octombrie, la Ministerul Justiției, Uniunea Traducătorilor Autorizați din Moldova (UTA) propune următoarele:

  1. A elucida aspectele legislative privind activitatea traducătorilor și interpreților autorizați în calitate de liber profesioniști, impozitarea muncii acestora care continuă să rămână în suspans, eliberarea documentelor fiscale confirmative de plată (bon fiscal, factură, etc.), monitorizarea fiscală.
  2. A revizui și reactualiza lista traducătorilor și interpreților autorizați activi; a monitoriza ținerea la zi a registrelor; a promova meritocrația, prin sistarea /suspendarea autorizațiilor traducătorilor și interpreților care nu respectă legislația în vigoare și celor care nu oferă servicii de calitate.
  3. A revedea plata pentru prestarea serviciilor de traducere, interpretare autorizată, prin revenirea la legislația inițială cu privire la prestarea serviciilor de înaltă calitate.
  4. A renunța la procedura notarială, impusă în prezent în cazul traducerilor/interpretărilor autorizate, o procedură ce subestimează profesionalismul și însăși autorizația acordată de Ministerul Justiției (MJ). Traducătorul /interpretul autorizat deține instrumentarul necesar (autorizație, semnătură, ștampilă, registru) pentru realizarea unei traduceri conform documentelor reglatoare emise de minister și este singurul responsabil de calitatea și veridicitatea traducerilor /interpretărilor. Legalizarea semnăturii traducătorului de către notar nu reprezintă decât o re-autorizare a semnăturii deja autorizate de MJ. Asemenea procedură îngreunează munca traducătorilor și pune pe umărul clienților cheltuieli în plus și de prisos.
  5. A crea un centru de formare continuă pentru traducători /interpreți, fie și în cadrul UTA, în scopul augmentării calității serviciilor prestate și realizarea unui schimb de experiență și bune practici între specialiști.
  6. A elabora glosare terminologice multilingve pentru varii domenii specializare, prin concertarea eforturilor celor mai buni practicieni din domeniu.

În speranța că veți da curs demersului nostru, Vă mulțumim pentru deschidere și cooperare și Vă rugăm să ne informați despre acțiunile pe care le veți întreprinde întru realizarea propunerilor înaintate.

Cu respect, Consiliul de Administrare UTA

You may also like...