Cursuri universitare

Phonétique française (cours pratique)

Grammaire française (cours pratique)

Théorie et pratique de la traduction (cours théorique)

Histoire de la langue française (cours théorique)

Interpretarea de conferințe RO-FR-EN-RU (curs practic)

Traducerea specializată RO-FR (curs practic)

Traducerea literară FR-RO (curs practic)

Tehnologii informaționale aplicate în limbi străine (curs practic)

Metodologia și etica cercetării (curs teoretic)