Educatie

Curriculumul școlar ca răspuns la provocările globale: abordare postmodernistă

Astăzi, Ministerul Educației Culturii și Cercetării și Asociația Generală a Învățătorilor din România, filiala R. Moldova au fost gazdele unui nou webinar cu tema Curriculumul școlar ca răspuns la provocările globale. Postmodernism și inovare, desfășurat în cadrul Academiei de Vară a cadrelor didactice la care subsemnatul este unul dintre cei peste 8000 de participanți.

Am fost onorați de prezența în online a doi experți în materie de proiectare și modernizare curriculară: conf. univ. dr. Ion Guțu, Directorul Departamentului de Lingvistică Romanică și Comunicare Interculturală, USM, autor și coordonator al Ghidului de implementare a curriculumului național pentru limbile străine, și dr. în științe ale educației Vasile Flueraș din Cluj-Napoca.

Invitatul din România a explicat conceptele de modernitate și postmodernitate, definind curriculum ca un proiect de destine umane. Profesorul a vorbit despre necesitatea integrării noului în regulile deja existente și a „spargerii” anumitor obișnuințe. Domnia sa a subliniat faptul că misiunea noastră este de a-l determina pe elev să fi sceptic față de dascăl, față de manual, scepticismul acestuia fiind unul alimentat cu gândire critică care-l transformă într-un cercetător, într-un viitor cetățean care va păși în agora.

Totodată, dl Flueraș a menționat că jocul cu informația completă este ceea ce caracterizează în acest moment postmodernitatea. Elevul are acces la o cantitate uriașă de informații. Depinde de el cum reușește să acceseze informația, să o internalizeze și să o transforme în comportamente în funcție de ceea ce este el. Forțarea și depășirea limitelor sunt absolut necesare în perioada prin care trecem.

În opinia invitatului, postmodernismul nu se vrea o soluție sau un răspuns, ci mai degrabă un model de gândire critică asupra științei, ființei umane, condițiilor generale.

Un lucru extrem de important pe care ar trebui să-l reținem este că educația postmodernă solicită prelungirea și nu scurtarea procesului de învățământ, educația de-a lungul întregii vieți, formarea de competențe sociale, cele de lucru în echipă, cele de a aplana și negocia conflicte, o deschidere către o cultură și o gândire interconexată, precum și capacitatea elevului de a face față incertitudinilor și paradoxurilor actuale.

În ceea ce privește comunicarea în spațiul virtual, aceasta, potrivit profesorului din Cluj, ține de complementaritatea existenței noastre și nu poate fi instalată definitiv în procesul educațional. Educația online ne permite să comunicăm, educația în clasă ne permite să ne cuminecăm, să comunicăm și să realizăm o comuniune, a mai spus formatorul.

Conf. univ. dr. Ion Guțu a scos în relief deschiderea spre valorile din epoca postmodernă pliate pe globalizare, valori necesare pentru ca sistemul educațional să se mențină într-o albie normală. Bunăoară, distinsul profesor a vorbit despre deschiderile spre cadrul axiologic, spre (auto)formarea personalității, spre o formare durabilă, pe parcursul întregii vieții, spre inter- și multiculturalitate, spre învățarea digitală. Expertul a specificat că digitalizarea devine o prioritate și o valoare a modernității și va trebui învățată și de profesori și de părinți. De asemenea, au fost elucidate deschiderea spre formarea unui cadru antreprenorial, promovarea spiritului de creativitate, deschiderea spre învățare activă și constructivă, care reprezintă o trecere de la o epocă a modernității spre una a postmodernității, și deschiderea spre un învățământ axat pe finalități care reiese dintr-o abordare psiho- și sociocentristă.

Ion Guțu a punctat și inovațiile cele mai importante din curriculumul actual: dezvoltarea competenței ca ansamblu de cunoștințe, capacități, atitudini și valori; profilul absolventului, care e deschis spre schimbare, capacitatea de a se adapta la noutăți și schimbări sociale, acceptarea alterității, pregătirea unui cetățean activ; centrarea pe finalități exprimate în termeni de competențe ș.a.

A fost un eveniment plin de expertiză, informații utile, recomandări pe măsura așteptărilor și oameni frumoși!