Francophonie

Centrul de Reușită Universitară lansează o provocare inedită pentru studenții francofoni

În calitatea mea de Responsabil al Centrului de Reușită Universitară (CRU) din cadrul ULIM, lansez o provocare pentru studenții francofoni de la facultățile ULIM.

Pe parcursul anului universitar 2017-2018, Centrul își propune să desfășoare proiectul „Cei mai activi Francofoni ”, prin care să valorifice creația, creativitatea, ingeniozitatea și spiritul organizatoric al tinerilor implicați în viața universitară și activitățile extracurriculare.

Toți cei interesați sunt invitați să propună activități cât mai originale și interesante, să contribuie la organizarea și buna derulare a evenimentelor și să participe cât mai activ la acțiunile CRU.

Sunt încurajate manifestările în premieră, în colaborare cu alte centre francofone din țară și din regiune.

Cei mai creativi și participativi vor primi diplome și cadouri inedite din partea Agenției Universitare a Francofoniei (AUF).  De asemenea, vor fi premiați și cei care vor contribui plenar la organizarea Zilelor Francofoniei 2018.

Aștept propuneri, idei și sugestii la adresa de e-mail grabacov@ulim.md.

Pentru mai multe detalii privind misiunea și acțiunile CRU, un proiect implementat de AUF în Europa Centrală și Orientală, din care face parte și ULIM, lecturați articolul meu Les CRUs – un réseau qui fait la force de la francophonie.

***

En ma qualité de responsable du Centre de réussite universitaire (CRU) de l’ULIM, je lance un défi à tous les étudiants francophones faisant leurs études dans le cadre de toutes les facultés de notre établissement.

Pendant l’année universitaire 2017-2018, le CRU se propose de dérouler le projet « Les Francophones les plus actifs », via lequel on valorisera la création, la créativité, l’ingéniosité, l’esprit  d’initiative et d’organisation de celles et ceux qui s’intéressent à la vie universitaire et aux actions extracurriculaires.

J’invite les étudiants à proposer des activités intéressantes et originales, de contribuer à l’organisation et au bon déroulement des événements mais également de participer de manière active aux actions du centre.

Les manifestations proposées pour la première fois et en partenariat avec d’autres centres francophones de la région ECO sont prioritaires.

Les jeunes les plus créatifs et participatifs recevront des diplômes et de beaux prix offerts par l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF). Des prix sont aussi prévus pour ceux qui apporteront leur contribution à l’organisation des Journées de la Francophonie – 2018.

J’attends des propositions, idées ou suggestions à l’adresse grabacov@ulim.md.

Pour plus de détails concernant les actions et la mission du CRU qui est un projet régional mis en place par l’AUF en ECO et dont l’ULIM fait partie, je vous invite à lire mon article Les CRUs – un réseau qui fait la force de la francophonie.