Press "Enter" to skip to content

Coordonare proiecte internaționale

Pagina conține lista și descrierea succintă a proiectelor internaționale pe care le-am coordonat și din care am făcut parte pe parcursul activității mele în cadrul Universității Libere Internaționale din Moldova.

 1. Proiect de cercetare Interculturalitatea: interconexiuni lingvistico-culturale, identitare şi transfrontaliere
 • Membru al grupului de cercetare, alături de Ana Guțu, Ion Manoli, Ludmila Hometkovski.
 • Parteneri: Ambasada Franţei, Alianţa Franceză din Moldova, Agenţia Universitară a Francofoniei (AUF), Univ. Sorbonne Paris IV, Franţa, Univ. Paris-Est Creteil, Univ. „Jean Monnet” Saint-Etienne (Franţa), Institutul Confucius (China)
 • Termen: 2009-2020.
 • Finanțatori: Agenția Universitară a Francofoniei, Ambasada Franței, Alianța Franceză, ULIM.
 • Descrierea acțiunilor: radiografierea fenomenului complex al interculturalităţii prin prisma lingvisticii, literaturii, traducerii, didacticii şi comunicării; cercetarea monografică şi colectivă a aspectelor intercultural-contrastive din literatura /cultura română, franceză, europeană şi universală; investigarea şi sistematizarea polivalentă/interculturală a traducerii şi limbajelor specializate (juridic, economic, medical, ecologic ş.a); proiectarea potenţialului comunicării mediatice în condiţiile mondializării şi proceselor integrative şi interculturale.
 1. Proiect internațional francofon Accompagnement des universités dans leurs démarches internes d’assurance qualité (UniQua)
 • Coordonator de proiect
 • Parteneri: Univ. Economică Simon Kuzneț din Harkov, Ucraina; Univ. Tehnică din Donețk, Ucraina; ULIM;  de Stat Ilia din Tbilissi, Georgia; Univ.de Relații internaționale și limbi ale lumii Ablai Khan din Almaty, Kazakhstan; Univ. din Liège, Belgia; Univ. din Craiova, România
 • Termen: decembrie 2013 – noiembrie 2015.
 • Finanțatori: Agenția Universitară a Francofoniei.
 • Descrierea acțiunilor: analiza bunelor practici în domeniul de asigurare a calităţii din Uniunea Europeană şi colectarea propunerilor din partea universităților în vederea elaborării unui ghid metodologic; publicarea ghidului pe site-urile instituționale, BECO și CONFRECO.
 1. Proiect internațional francofon Optimisation des services d’assurance qualité dans les universités membres (OptiQua)
 • Coordonator de proiect
 • Parteneri: Univ. Națională de Economie din Harkov, Ucraina (purtător de proiect), Univ. din Craiova, România; ULIM; din Letonia; Univ. Kazahă de Relații Internaționale și limbi ale lumii „Ablai Khan”, Kazahstan; Univ. din Liège, Belgia.
 • Termen: 2016-2018.
 • Finanțatori: Agenția Universitară a Francofoniei.
 • Descrierea acțiunilor: analiza și optimizarea bunelor practici în domeniul de asigurare a calității din Uniunea Europeana și colectarea propunerilor din partea universităților în vederea punerii în aplicare a ghidului metodologic elaborat în cadrul proiectului UniQua.
 1. Francofonia în contextul inovațiilor educaționale – Proiect Centru de Reuşită Universitară (CRU)
 • Coordonator de proiect
 • Parteneri: Biroul Europa Centrală și Orientală, Agenţia Universitară a Francofoniei.
 • Finanțatori: Agenția Universitară a Francofoniei.
 • Termen: 2013-2018.
 • Descrierea acțiunilor: implementarea în universităţile din ECO a unor spaţii didactico-ştiinţifice dotate cu resurse pedagogice şi echipament tehnic de ultimă generaţie, în scopul modernizării învăţământului superior şi augmentării atractivităţii ofertei universitare francofone, a vizibilităţii acţiunilor francofone; crearea unei platforme de cercetare în valorificarea idealurilor şi valorilor francofone prin prisma noilor tehnologii.
 1. Colocviul internațional CIDEGEF (Conférence Internationale des Dirigeants des institutions d’Enseignement et de recherche de Gestion d’Expression Française)
 • Membru al grupului de organizare; coordonator de proiect: Ana Guțu.
 • Parteneri, finanțatori: AUF, ULIM.
 • Termen: 2016.
 • Descrierea acțiunilor: organizarea colocviului internațional al CIDEGEF la ULIM pe tema angajării în câmpul muncii a absolvenților universităților.

 

Informația este extrasă din Rapoartele de autoevaluare ale Catedrei Filologie Romanică „Petru Roșca” din cadrul Facultății de Litere a Universității Libere Internaționale din Moldova din Chișinău, anii 2009-2017.