Coordonare proiecte internaționale

Pagina conține lista și descrierea succintă a proiectelor internaționale pe care le-am coordonat și din care am făcut parte pe parcursul activității mele în cadrul Universității Libere Internaționale din Moldova.

1. Proiect de cercetare Interculturalitatea: interconexiuni lingvistico-culturale, identitare şi transfrontaliere

– Membru al grupului de cercetare

Parteneri: Ambasada Franţei, Alianţa Franceză din Moldova, Agenţia Universitară a Francofoniei (AUF), Universitatea Sorbonne Paris IV, Franţa, Universitatea Paris-Est Creteil, Universitatea „Jean Monnet” Saint-Etienne (Franţa), Institutul Confucius (China).

Finanțatori: AUF, Ambasada Franței, Alianța Franceză, ULIM.

Termen: 2009-2020.

Descrierea acțiunilor:

 • radiografierea fenomenului complex al interculturalităţii prin prisma lingvisticii, literaturii, traducerii, didacticii şi comunicării;
 • cercetarea monografică şi colectivă a aspectelor intercultural-contrastive din literatura /cultura română, franceză, europeană şi universală;
 • investigarea şi sistematizarea polivalentă /interculturală a traducerii şi limbajelor specializate (juridic, economic, medical, ecologic ş.a);
 • proiectarea potenţialului comunicării mediatice în condiţiile mondializării şi proceselor integrative şi interculturale.
 • organizarea colocviului internațional „La Francopolyphonie”;
 • publicarea actelor colocviului ș.a.

 

2. Proiect internațional francofon Accompagnement des universités dans leurs démarches internes d’assurance qualité (UniQua)

– Coordonator de proiect din partea Universității Libere Internaționale din Moldova (ULIM)

Parteneri: Universitatea Națională de EconomieSimon Kuznets” din Harkov (UNEKh), Ucraina (lider de proiect); Universitatea Tehnică din Donețk, Ucraina; ULIM, ; Universitatea de Stat Ilia din Tbilisi, Georgia; Universitatea de Relații internaționale și limbi ale lumii „Ablai Khan” din Almaty, Kazakhstan; Universitatea din Liège, Belgia; Universitatea din Craiova, România.

Finanțator: AUF.

Termen: decembrie 2013 – noiembrie 2015.

Descrierea acțiunilor:

 • analiza bunelor practici în domeniul de asigurare a calităţii din Uniunea Europeana şi colectarea propunerilor din partea universităţilor în vederea elaborării ghidului metodologic;
 • elaborarea planului de acţiuni în vederea implementării ghidului;
 • punerea în aplicare a ghidului în instituţiile-partenere;
 • publicarea ghidului pe site-urile instituţionale, BECO şi CONFRECO.

 

3. Proiect internațional francofon Optimisation des services d’assurance qualité dans les universités membres (OptiQua)

– Coordonator de proiect din partea Universității Libere Internaționale din Moldova (ULIM)

Parteneri: Universitatea Națională de Economie „Simon Kuznets” din Harkov (UNEKh), Ucraina (lider de proiect); Universitatea din Craiova, România; ULIM; Universitatea din Letonia, Riga; Universitatea de Relații Internaționale și limbi ale lumii „Ablai Khan” din Almaty, Kazahstan; Universitatea din Liège, Belgia.

Finanțator: AUF.

Termen: 2016-2018

Descrierea acțiunilor:

 • susținerea strategiilor de dezvoltare a universităților;
 • sprijinul universităților-partenere în autoevaluarea acțiunilor lor educaționale și definirea propriilor strategii prin crearea unui instrument de evaluare internă;
 • dezvoltarea procedurilor interne de asigurare a calității în scopul elaborării recomandărilor privind ameliorarea situației în domeniul de guvernanță universitară al universităților-membre din regiunea Europei centrale și orientale;
 • conjugarea eforturilor universităților-membre în vederea elaborării unui ghid metodologic de evaluare a calității;
 • perenizarea rezultatelor proiectului.

 

4. Francofonia în contextul inovațiilor educaționale Projet AUF Centre de réussite universitaire (CRU)

– coordonator de proiect

Partener: Biroul Europa Centrală și Orientală (BECO), Agenţia Universitară a Francofoniei (AUF).

Finanțator: AUF.

Termen: 2013-2018.

Descrierea acțiunilor:

 • implementarea în universităţile din Europa Centrală și Orientală a unor spaţii didactico-ştiinţifice dotate cu resurse pedagogice şi echipament tehnic de ultimă generaţie, în scopul modernizării învăţământului superior şi augmentării atractivităţii ofertei universitare francofone, a vizibilităţii acţiunilor francofone;
 • crearea unei platforme de cercetare în valorificarea idealurilor şi valorilor francofone prin prisma noilor tehnologii;
 • organizare de conferințe ştiinţifice consacrate, formări, worshop-uri etc.;
 • desfăşurarea activităţilor didactice, culturale şi de cercetare prin utilizarea TIC;
 • modernizarea procesului educaţional din punct de vedere tehnologic.

 

5. Colocviul internațional CIDEGEF (Conférence Internationale des Dirigeants des institutions d’Enseignement et de recherche de Gestion d’Expression Française), organizat la ULIM

– Membru al grupului de organizare, coordonator de proiect: Ana Guțu, Prim-Vicerector ULIM.

Partener: Agenţia Universitară a Francofoniei (AUF).

Finanțatori: AUF, ULIM.

Termen: 2016

Descrierea acțiunilor:

 • organizarea colocviului internațional al CIDEGEF la ULIM pe tema angajării în câmpul muncii a absolvenților universităților.

 

Informația este extrasă din Rapoartele de autoevaluare ale Catedrei Filologie Romanică „Petru Roșca” din cadrul Facultății de Litere a Universității Libere Internaționale din Moldova din Chișinău, anii 2009-2017.