Press "Enter" to skip to content

Coordonare proiecte internaționale

Pagina conține lista și descrierea succintă a proiectelor internaționale pe care le-am coordonat și din care am făcut parte pe parcursul activității mele în cadrul Universității Libere Internaționale din Moldova.

[table “7” not found /]

Informația este extrasă din Rapoartele de autoevaluare ale Catedrei Filologie Romanică „Petru Roșca” din cadrul Facultății de Litere a Universității Libere Internaționale din Moldova din Chișinău, anii 2009-2017.