Coordonare proiecte internaționale

Pagina conține lista și descrierea succintă a proiectelor internaționale pe care le-am coordonat și din care am făcut parte pe parcursul activității mele în cadrul Universității Libere Internaționale din Moldova.

Denumirea proiectului, enumerarea partenerilor Tipul finanțării
Coordonare
(descriere acțiuni)

Participare
(descriere activități)

Proiect de cercetare Interculturalitatea: interconexiuni lingvistico-culturale, identitare şi transfrontaliere

Parteneri: Ambasada Franţei, Alianţa Franceză din Moldova, Agenţia Universitară a Francofoniei (AUF), Univ. Sorbonne Paris IV, Franţa, Univ. Paris-Est Creteil, Univ. „Jean Monnet” Saint-Etienne (Franţa), Institutul Confucius (China)

Termen: 2009-2020

Componenţa nominală a grupului de cercetare: A. Guţu, I. Manoli, L. Hometkovski, Gh. Râbacov.
național,
internațional
finanțare ULIM, AUF, Ambasada Franței, Alianța Franceză
Coord. Victor Untilă, conf. univ., dr.
- radiografierea fenomenului complex al interculturalităţii prin prisma lingvisticii, literaturii, traducerii, didacticii şi comunicării.
- cercetarea monografică şi colectivă a aspectelor intercultural-contrastive din literatura /cultura română, franceză, europeană şi universală;
- investigarea şi sistematizarea polivalentă/interculturală a traducerii şi limbajelor specializate (juridic, economic, medical, ecologic ş.a);
- proiectarea potenţialului comunicării mediatice în condiţiile mondializării şi proceselor integrative şi interculturale.
- organizarea colocviului internațional „La Francopolyphonie”
- publicarea actelor colocviului ș.a.
Proiect internațional francofon Accompagnement des universités dans leurs démarches internes d’assurance qualité (UniQua)

Parteneri: Univ. Economică Simon Kuzneț din Harkov, Ucraina; Univ. Tehnică din Donețk, Ucraina; ULIM; Univ. de Stat Ilia din Tbilissi, Georgia; Univ.de Relații internaționale și limbi ale lumii Ablai Khan din Almaty, Kazakhstan; Univ. din Liège, Belgia; Univ. din Craiova, România

Termen: decembrie 2013 – noiembrie 2015
internațional
finanțare AUF
Coord. din partea ULIM: Ludmila Hometkovski, conf. univ., dr.
Ghenadie Râbacov, lector univ., master
- analiza bunilor practici în domeniul de asigurare a calităţii din Uniunea Europeana şi colectarea propunerilor din partea universităţilor în vederea elaborării ghidului metodologic
- elaborarea planului de acţiuni în vederea implementării ghidului;
- punerea în aplicare a ghidului în instituţiile-partenere;
- publicarea ghidului pe site-urile instituţionale, BECO şi CONFRECO
Proiect internațional francofon Optimisation des services d’assurance qualité dans les universités membres (OptiQua)

Parteneri: Univ. Națională de Economie din Harkov, Ucraina (purtător de proiect), Univ. din Craiova, România; ULIM; Univ. din Letonia; Univ. Kazahă de Relații Internaționale și limbi ale lumii „Ablai Khan”, Kazahstan; Univ. din Liège, Belgia.

Termen: 2016-2018
internațional
finanțare AUF
Coord. din partea ULIM: Ghenadie Râbacov
- analiza și optimizarea bunilor practici în domeniul de asigurare a calităţii din Uniunea Europeana şi colectarea propunerilor din partea universităţilor în vederea elaborării ghidului metodologic
- elaborarea planului de acţiuni în vederea implementării ghidului;
- punerea în aplicare a ghidului în instituţiile-partenere;
- publicarea ghidului pe site-urile instituţionale, BECO şi CONFRECO
Francofonia în contextul inovațiilor educaționale
– Proiect Centru de Reuşită Universitară (CRU)

Parteneri: Biroul Europa Centrală și Orientală, Agenţia Universitară a Francofoniei (AUF)

Componenţa nominală a grupului:
A. Guţu, Gh. Râbacov, L. Hometkovski.

Termen: 2013-2017
internațional
finanțare AUF
Coord. Ghenadie Râbacov, șef catedră, responsabil CRU
- implementarea în universităţile din ECO a unor spaţii didactico-ştiinţifice dotate cu resurse pedagogice şi echipament tehnic de ultimă generaţie, în scopul modernizării învăţământului superior şi augmentării atractivităţii ofertei universitare francofone, a vizibilităţii acţiunilor francofone
- crearea unei platforme de cercetare în valorificarea idealurilor şi valorilor francofone prin prisma noilor tehnologii
- organizare conferințe ştiinţifice consacrate, formări, workshop-uri etc.;
- desfăşurarea activităţilor didactice, culturale şi de cercetare prin utilizarea TIC.
- modernizarea procesului educaţional din punct de vedere tehnologic.
Colocviul internațional CIDEGEF (Conférence Internationale des Dirigeants des institutions d’Enseignement et de recherche de Gestion d’Expression Française)

Parteneri: AUF, ULIM
Componenţa nominală a grupului:
A. Guţu, V. Untilă, Gh. Râbacov.

Termen: 2016
bilateral, inernațional
finanțare CIDEGEF, ULIM
Coord. Ana Guțu, Prim-Vicerector
- organizarea colocviului internațional al CIDEGEF la ULIM pe tema angajării în câmpul muncii a absolvenților universităților
- organizarea colocviului internațional al CIDEGEF la ULIM

Informația este extrasă din Rapoartele de autoevaluare ale Catedrei Filologie Romanică „Petru Roșca” din cadrul Facultății de Litere a Universității Libere Internaționale din Moldova din Chișinău, anii 2009-2017.