Cercetare,  Evenimente

Conferința internațională „Lexic comun/Lexic specializat”, ediția a VII-a, 6-7 iunie 2014, Galați, România

În perioada 6-7 iunie, Facultatea de Litere a Universității „Dunărea de Jos” din Galaţi a găzduit Conferinţa internaţională Lexic comun / lexic specializat, ajunsă la a VII-a ediție. Tema ediției din acest an a fost Manifestări ale creativităţii limbajului uman.

În cadrul evenimentului, renumiți lingviști, cercetători, profesori și doctoranzi pasionați de fenomenul lingvistic, au pus în discuție varii puncte de vedere asupra fenomenelor de limbă și creativității limbajului.

Sâmbătă, 7 iunie, Ghenadie Râbacov, alături de conf. univ. dr. Angelica Vâlcu, a moderat Secțiunea „Limbă, traductologie și didactică” și a prezentat o comunicare cu titlul Autotraducerea ca expresie a bilingvismului sinergetic.

Tot sâmbătă, la ora 14.00, a avut loc o dezbatere pe o temă extrem de actuală: Lexicologia computerizată – preocupare majoră a centrelor de cercetare lexicografică şi lexicologică din România şi din Uniunea Europeană. Moderatori ai acțiunii au fost profesori şi cercetători de la ICFI ULIM şi de la Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan-Al. Rosetti”,  Bucureşti.

Conferința a fost organizată în colaborare cu Institutul de Cercetări Filologice și Interculturale a Universității Libere Internaționale din Moldova.

Vezi AICI Programul Conferinței