Conferinţa internaţională „Universitas Europaea: spre o societate a cunoaşterii prin globalizare şi europenizare” – ULIM 20: Sapientia et Virtus, Şedinţa plenară, 15 octombrie 2012

Luni, 15 octombrie, în Aula Magnifica, au demarat lucrările Conferinţei internaţionale Universitas Europaea: spre o societate a cunoaşterii prin globalizare şi europenizare, eveniment prilejuit de cea de-a 20-a aniversare de la fondarea Universităţii Libere Internaţionale din Moldova. În plenul conferinţei au luat cuvântul dl Eric Brunat, prof. univ. dr., Universitatea din Savoie, Franţa; dl Andrei Galben, academician, rector ULIM; dl Valeriu Canţer, academician, preşedintele Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare; ambasadori şi reprezentaţi ai Ministerului Educaţiei.

La eveniment au participat 363 de savanţi şi profesori universitari din 22 de ţări.

Traducerea simultană (franceză-română şi română-franceză) a comunicărilor a fost asigurată de dl Ghenadie Râbacov.

Programul Conferinţei

You may also like...