Educatie,  Francophonie

Concours «Prix du meilleur interprète de conférence»

Astăzi, 07 octombrie, în laboratorul de traducere simultană (sala 401), s-a desfășurat Concursul Cel mai bun interpret de conferință cu participarea studenților de la secția filologie franceză din anul terminal. Acțiunea face parte din programul activităților consacrate Zilelor traducerii, organizate în premieră la Facultatea de Litere ULIM, la propunerea lui Ghenadie Râbacov.

Concursul a constat din două probe: traducerea unui fragment de discurs din limba franceză în limba română (versiunea) și viceversa (tema).

Evenimentul a fost organizat în colaborare cu Uniunea Traducătorilor Autorizați din Moldova, participanții fiind jurizați de:

  • Doamna Inesa Foltea, președinte U.T.A., traducător autorizat, absolventa Facultății de Limbi Străine ULIM;
  • Domnul Ghenadie Râbacov, șef catedră, responsabil Centru de Reușită Universitară ULIM, vicepreședinte relații externe U.T.A.;
  • Doamna Lilia Sula, lector, responsabil Centru de Reușită Universitară, ULIM.

Câștigătorii, deținătorii primelor trei locuri, au primit diplome și cadouri oferite de Agenția Universitară a Francofoniei.

Președinta juriului, Doamna Inesa Foltea, a apreciat înalt calitatea traducerilor efectuate de studenții noștri, dându-le unele sfaturi practice și încurajându-i să participe activ și la alte activități dedicate practicii traductive organizate atât la ULIM cât și la alte instituții.

***

Aujourd’hui, 07 octobre, dans le laboratoire de traduction simultanée, s’est déroulé le Concours Prix du meilleur interprète de conférence, avec la participation des étudiants de la dernière année. Cette action fait partie du programme des activités consacrées aux Journées de la traduction, organisée dans le cadre de la Faculté des Lettres de l’ULIM pendant la période 30 septembre – 30 octobre courant.

Le concours a été organisé en collaboration avec l’Union des Traducteurs Assermentés de Moldavie.