Evenimente

Coloquio internacional sobre la interculturalidad

La 8 aprilie 2011 în Aula Magnifica ULIM a avut loc colocviul internaţional Itinerarii hispanice. Interculturalitatea prin prisma traducerii, lingvisticii şi literaturii. (Itinerarios hispánicos. Interculturalidad a través de la traducción, la lingüística y la literatura). Evenimentul a fost organizat de Institutul de Cercetări Filologice și Interculturale, fiind susținut de Ambasada Spaniei la București, Lectoratul AECID în R. Moldova şi compania gasNatural fenosa.

În cadrul atelierului „Lingvistică și Interculturalitate” (Lingüística e interculturalidad) dl Ghenadie Râbacov a prezentat comunicarea Hispanic Literary World as one of the Richest in Self-Translations.

La colocviu au participat profesori şi cercetători de la universităţile din Spania, România şi Republica Moldova. La ședința de închidere a fost lansat volumul Itinerarios hispanicos la editatea căruia și-a adus aportul și Gh. Râbacov în calitate de membru al colegiului de redacție.

Programul Colocviului