Cercetare,  Traducere

Colocviul cu participare internațională „Universalizarea scriitorilor basarabeni prin traducere”, ULIM, 18 octombrie 2013

Vineri, 18 octombrie, la ULIM, s-a desfășurat Colocviul cu participare internațională Universalizarea scriitorilor basarabeni prin traducere, manifestare prilejuită de a 20-a aniversare de la fondarea Facultății de Litere. La acest for științific, organizat în colaborare cu Uniunea Scriitorilor din Moldova, au participat savanți și traducători literari notorii din Franța, Marea Britanie, România, Slovacia, Cehia, Ucraina și Republica Moldova. Invitatul de onoare al colocviului a fost Domnul Jean-Louis Courriol, prof. univ., dr. hab., traducător, Universitatea „Jean-Moulin” Lyon III, Franța; Președintele Institutului internațional „Liviu Rebreanu” de Cercetare în Traducere Literară și Simultană, Universitatea din Pitești, România.

În cadrul ședinței plenare, dl Ghenadie Râbacov a prezentat o comunicare cu titlul Dimensiunea diacronică și sincronică a traducerii auctoriale în spațiul literar românesc.

Seara, la sfârșitul acestui frumos  eveniment aniversar, au fost lansate 13 volume semnate de profesorii și cercetătorii Facultății de Litere, dintre care 7 sunt membri ai Catedrei Filologie Romanică „Petru Roșca”.

A fost lansat și Ghidul metodic pentru studenții din anul terminal, al cărui autor este Gh. Râbacov.

Vezi AICI Programul Colocviului